جرايمى که زنان مرتکب مى‌شوند و حتى وسايل و روش‌هائى که به‌کار مى‌گيرند، با مردان تفاوت دارد. برخى از پژوهشگران دربارهٔ علل بزهکارى زنان و به‌خصوص عواملى که آنان را وادار به ارتکاب جرم مى‌کند يا از ارتکاب جرم باز مى‌دارد و موجب تقليل بزهکارى مى‌گردد، نظرات مختلفى ابراز داشته‌اند که از جمله مى‌توان به موارد زير اشاره کرد:


- در زنان عوامل عاطفي، جنسى و طرز عمل غدد مخصوصاً هورمون‌ها در سنين نزديک به بلوغ، دروه يائسگى و پيرى نقش مهمى ايفاء مى‌کند.


- اختلالات روانى از جمله عقب‌ماندگى ذهني، عدم تکوين شخصيت و تلقين‌پذيري، آنان را به محيط فحشاء که جرايم زنان است مى‌کشاند.


- زيست‌شناسان معتقد هستند که ضعف جسمى زنان مانع از ارتکاب جرايمى است که نياز به‌قدرت و چالاکى دارد. دوگريف (De Greef) ضمن تائيد اين نظريه، عقيده دارد که به‌طور دقيق نمى‌توان مرز بين بزهکارى زنان و مردان را تعيى کرد، زيرا موقعيت اجتماعى و وضع زمان و مکان در جرم زنان و نوع جرايم ارتکابى آنان مؤثر است. به‌طور کلي، بررسى‌هاى علمى ثابت کرده که حالت عصبى در پسرها در دورهٔ بلوغ شديدتر از دختران است و فزونى کروموزوم Y در مردان، آنان را در معرض ارتکاب جرم‌هاى مختلف قرار مى‌دهد.

جرايم خاص زنان

جرايم خاص زنان را مي‌توان به شرح زير تقسيم كرد، هر چند اكثر اين جرايم را مردان نيز مرتكب مي‌شوند:


- گاه زنان، شوهر، معشوق يا رقيب عشقي خود را به قتل مي‌رسانند و در اين راه از انواع سم استفاده مي‌كنند.


- عده‌اي از زنان كودكان خود را ترك كرده يا با آنان بدرفتاري مي‌كنند و گاه در اثر رفتار غيرانساني خود منجر به قتل آنان مي‌گردند.


- صدور چك بي‌محل و سرقت گروهي از مغازه‌ها از جرايمي است كه در بعضي از كشورهاي جهان در زنان بيشتر مشاهده مي‌شود.


- شهادت دروغ، تهمت و افترا، نوشتن نامه‌هاي بدون امضاء يا با نام مستعار نيز از جرايمي است كه در نزد زن‌ها بيشتر ديده مي‌شود.


- تشويق ديگران به‌ويژه كودكان به فحشا، عياشي و شهوتراني و ولگردي از جمله جرايمي است كه زنان بيش از مردان مرتكب مي‌شوند.


- زنان معتاد غالباً در توزيع مواد مخدر شركت كرده، گاه از كودكان نيز در اين امر استفاده مي‌كنند.