تصاوير ثابت يا متحرک را مى‌توان مستقيماً بر پس‌زمينهٔ (با رنگ‌مايهٔ روشن) رويداد يا، حتى به منظور جلوه‌هاى تزئينى و صحنه‌اي، بر رويداد صحنه تاباند.


الگوهاى نورى تأثير بصرى بسيار جالبى دارند، اما در شرايط نور کامل صحنه بعضى از اين جلوه‌ها (مايه روشن و سياه و سفيد) غيرقابل تشخيص خواهند بود. الگوى شکل‌ها و ابرها به‌راحتى بر سيکلوراماى استوديو تابيده مى‌شود و از آنها براى ايجاد تأثيرات طبيعى نور و جلوه‌هاى سايه‌اى (سايهٔ پنجره) استفاده مى‌شود. چراغ‌هاى ويژهٔ صحنه‌اى قادر هستند بعضى تصاوير متحرک (شعله‌هاى آتش، برف و باران) را ايجاد کنند و در شرايط نورى متعادل نتايج قابل قبولى ارائه دهند.


در اين زمينه اگر از دوربين‌هاى کاملاً حساس استفاده شود و هيچ‌گونه نشت نورى براى تضعيف تصوير وجود نداشته باشد (زيرا در اين صورت وضوح و تضاد‌مندى تصوير را کاهش مى‌دهد) جلوه‌هاى صحنه‌اى متنوعى با روش نمايش از جلو به‌دست مى‌آيد.