نوار مغناطيسى

نوار مغناطيسى ضبط صدا از لايه‌هاى مغناطيسى (مثل اکسيد فريک و کروميوم دى‌اکسيد) روى زمينهٔ پلاستيکى (استات، پوليستر و PVC) تشکيل شده است. نوارهاى مغناطيسى نازک قادر هستند به ميزان بيشترى روى يک حلقه جمع شوند اما امکان نشت مغناطيسى لايه‌هاى مجاور در اين گونه نوارها افزايش مى‌يابد.

ضبط نوار صوتى

براى ضبط مغناطيسى صدا روى نوار بايد ابتدا توسط کلگى پاک‌کن آن را از نظر مغناطيسى خنثى کرد. البته امکان پاک کردن نوار به يک‌باره وجود دارد، اما معمولاً در دستگاه‌هاى ضبط و پخش نوار صوتي، نوار قبل از رسيد به کلگى ضبط از جلوى کلگى پاک‌کن مى‌گذرد و چنانچه چيزى روى آن ضبط شده باشد پاک مى‌شود. اين فرايند مغناطيس نوار با سيگنال صوتى در آن لحظه مطابقت داد. اين الگوى مغناطيسى غير قابل‌رؤيت است، از اين‌رو نمى‌توان با نگاه کردن به يک نوار حدس زد که خالى است يا ضبط شده است.


براى بهبود کيفيت صدا، جريان اولتراسونيکى را به کلگى ضبط متّصل مى‌کنند. اين جريان باياس (براى جهت دادن) باعث مى‌شود که صدا از کيفيت بهترى برخوردار شده و نويز آن کاهش مى‌يابد.

پخش نوار صوتى

براى پخش نوار صوتي، آن را از جلوى کَلِّگى پخش ــ‌بازسازى‌ــ عبور مى‌دهند. اگر چه الگوى مغناطيسى موجود در نوار ضعيف باشد، جريانى الکتريکى در کَلِّگى پخش ايجاد مى‌کند. اندازهٔ فرکانس اين جريان با سيگنال صوتى اصل متناسب است. اين جريان الکتريکى تقويت و پخش مى‌شود.


عمل ضبط مغناطيسى روى نوار صوتى هنگامى امکان‌پذير است که مدارهاى ضرورى توسط کليد ضبط فعال شوند. وجود قفل‌هاى ايمنى در هر دستگاه مانع پاک شدن نوار در خلال پخش آن مى‌شود.

سرعت نوار صوتى

طول مفيد هر نوار به سرعت پخش آن بستگى دارد. سرعت‌هاى استاندارد نوار از ۳۰ اينچ در ثانيه تا ۱۵، ۲/۷۱، ۴/۳۳ و ۸/۱۷ اينچ متغير است. براى پخش نوار صوتى لازم است آن را با همان سرعتى که صدا بر آن ضبط شده حرکت دهيم. در غير اين‌صورت، تغييراتى در کيفيت پخش آن رخ خواهد داد. از طرف ديگر، هر چه سرعت يک نوار هنگام ضبط بيشتر باشد، فرکانس‌هاى بيشترى را مى‌توان روى آن ضبط و نتيجتاً پخش کرد.

تدوين نوار صوتى

فرايند تدوين نوار صوتى ساده است. نوار را مى‌توان در نقطهٔ مورد نظر به کمک يک قيچى غير مغناطيسى يا تيغ بريد ــ‌بهتر است اين برش مورب و با زاويهٔ ۴۵ درجه باشدــ‌ سپس انتهاى دو لبهٔ نوار توسط نوار چسب مخصوص به يکديگر متصل مى‌شود. از طرفي، اگر روى نوار صوتى چند لبه جداگانه وجود داشته باشد، برش نوار تمامى اين لبه‌ها را قطع خواهد کرد.


تدوين صدا توسط برش فيزيکى نوار فرايندى سريع و قابل انعطاف است. اما نوار صداى اصلى را از بين مى‌برد. بنابر اين، معمولاً براى تدوين صدا، از نوار اصلى يک کپى تهيه مى‌کنند. در هنگام انتقال صدا از نوارى به نوار ديگر، واپيچيدگى صدا، هوم و نويز زمينهٔ نوار اصلى نيز به نوار دوم منتقل مى‌شود. اصلاحات مربوط به رفع اين معايب به دستگاه ضبط و پخش دوم بستگى دارد. بعد از انتقال نوار اصلى به نوار دوم، مى‌توان تدوين لازم را روى نوار دوم انجام داد و از نوارهاى غيرمغناطيسى (ليدر) يا نوار خالى در مقاطع سکوت يا بين فصول استفاده کرد.

کاربرد توليدى نوار صوتى

- تأمين مواد صوتى برنامه (موسيقى يا آثار صوتي) براى ساده کردن فرايند ضبط يک برنامه.


- استفاده از صداى مکمل - خارج از استوديو - جهت ايجاد صداى زمينه براى رويداد استوديو.


- ضبط گفتگوهائى که تصاوير آنها لازم نيست (مثل مصاحبه‌هاى راديوئي).


- ضبط گفتار مربوط به فيلم يا نوار ويدئو و پخش آن به هنگام نمايش فيلم يا نوار ويدئو.


- استفاده از آثار صوتى لازم در ضبط رويداد برنامه.