طرح اين‌گونه ميکروفن‌ها، صدابردارى با حساسيت و کيفيت معادل را در همهٔ جهات ممکن مى‌سازد. بنابر اين، تفاوتى بين صداهاى خواسته يا ناخواسته قائل نمى‌شود. اين‌گونه ميکروفن‌ها نسبت به گفتگوى مجاور آن، بازتاب‌هاى آکوستيکى و نوفه‌هاى محيطي، به‌طور يکسان واکنش نشان مى‌دهند. از اين‌رو، اين ميکروفن‌ها در صدابردارى از گروه‌هاى مجتمع يا مواقعى که حرکت موضوع زياد است کاربرد فراوانى دارند.


- دلوار (کارديوئيد) :

الگوى دلوار حساسيت ميکروفن حدود ۱۶۰ درجهٔ اطراف آن را مى‌پوشاند و در صدابردارى عمومى نسبت به منابع دور واکنش نشان مى‌‌دهد. در ناحيهٔ پشت اين الگو صدابردارى محدود مى‌شود اما در طرح‌هاى جديدتر، ميکروفن‌هاى با اين حساسيت داراى ويژگى همه‌جهتى هستند.


- هايپر کارديوئيد :

اين الگو واکنشى مشابه الگوى دلوار دارد، ضمن اينکه بخش دلوار آن کمى باريک‌تر شده و در پشت آن الگوى ضعيف‌ترى دارد. الگوى هايپر کارديوئيد معمولاً به‌عنوان بهترين حالت تعادل بين صداى اصلى و فرعى به‌شمار مى‌آيد.


- دوجهتى :

در اين حالت، هر دو طرف ميکروفن حساس است و مجموعاً ۱۰۰ درجهٔ اطراف را مى‌پوشاند. در دو طرف ديگر ميکروفن ناحيهٔ مرده قرار مى‌گيرد. اين الگو از خصوصيات سنتى ميکروفن‌هاى نوارى است و معمولاً براى مصارف موسيقى به‌کار مى‌رود.


- ميکروفن‌ کاملاً جهتى :

کاربرد اين نوع ميکروفن وقتى است که صدابردارى از نواحى خاص بدون نوفهٔ محيط يا منابع صوتى مزاحم مورد نياز باشد.


ميکروفن خطى از لولهٔ مخطط و شکاف‌دارى استفاده مى‌کند که ميکروفن الکترواستاتيکى به آن متصل است. از انواع کوچک اين ميکروفن‌ها مى‌توان ميکروفن‌ تفنگى را نام برد؛ طول اين ميکروفن‌ها معمولاً ۵۴ سانتى‌متر و زاويهٔ پوشش آنها ۵۰درجه است. ميکروفن‌هاى تفنگى دستى هستند و براى صدابردارى از يک فرد در ميان جمع استفاده مى‌شوند. در مصارف خارج از استوديو، بادگيرى نيز به آنها وصل مى‌شود.


انواع بزرگ‌تر ميکروفن‌هاى تفنگى (با طول ۵/۲ متر) از مجموعهٔ لوله‌ها تشکيل شده که روى سه‌پايه نصب مى‌شوند. اگر چه وزن و اندازهٔ آنها مشکلاتى در کيفيت صدا به‌وجود مى‌آورد (به‌ويژه اگر موضوع از تيررس آنها خارج شود) اما به کمک آن مى‌توان صداى افرادى را که در فاصلهٔ دور قرار گرفته‌اند دريافت کرد. از آنجا که خاصيت جهتى ميکروفن تفنگى در شرايط زير ۲۰۰۰ هرتز کاهش مى‌يابد، غالباً براى تقليل نوفهٔ دريافتى فرکانس‌هاى پائين بريده مى‌شوند.


از انواع ديگر ميکروفن‌هاى کاملاً جهتي، بازتاب‌هاى پارابوليک هستند. اين بازتابه‌هاى فلزى (قطر ۶/۰ تا ۹/۰ متر) صداى دريافتى را به ميکروفن کارديوئيد مرکزى منتقل مى‌کنند و کاملاً جهتى هستند (۱۰ تا ۴۰ درجه). اين ميکروفن‌ها در شرايط زير ۳۰۰ هرتز بى‌اثر هستند و در ضمن حل و نقل آنها مشکل است. در مقايسه با ميکروفن‌هاى خطى که صداى مستقيم را در زاويهٔ شنوائى خود دريافت مى‌کند، ميکروفن‌هاى با بازتابهٔ پارابوليک، صداها را از بازتاب‌هاى آکوستيکى نيز دريافت کرده و به ميکروفن منعکس مى‌کنند، از اين جهت داراى حساسيت بيشترى هستند.