ضبط صفحه صوتى

در اين روش ابزار تراشى با لبهٔ اسکنه‌اى شکل از اکسيد آلومينيوم ناخالص يک زمينهٔ مارپيچى موج‌دار در لاک سلولزى ايجاد مى‌کند. نخ‌هاى تراشهٔ کنده شده به‌طور مداوم توسط مکانيسم جاروبى يا مکنده جمع مى‌شوند. سوزن پخش در دستگاه پخش صفحه بر اثر تموج اين شيارها مرتعش شده و سيگنال صوتى توليد مى‌کند.

پخش صفحه صوتى

امروزه در ساخت و تکثير صفحات صوتى از مواد مرغوب استفاده مى‌شود. پوشش مناسب و ضد گرد و غبار و احتراز از خراش‌هاى روى صفحه براى حفظ و نگهدارى آن ضرورت دارد.


اکثر سيستم‌هاى پخش صفحهٔ صوتى داراى امکانات مجهز هستند: دسترسى فورى به هر نقطه از صفحه، حذف بعضى از قسمت‌ها و پرش از بخشى به بخش ديگر، و استفاده از چند صفحه به طور پيوسته. در صورت وجود امکانات پيچيده‌تر مى‌توان صفحات صوتى را با سرعت‌هاى مختلف پخش کرد. مقدار اطلاعاتى که در يک شيار صفحه وجود دارد به سرعت گردش صفحه بستگى دارد. در صورت وجود ۱۲۰ کلمه در هر دقيقه، ضبط هر شيار بدين صورت خواهد بود: در صفحات ۷۸ دور، ۵/۱ کلمه در هر شيار؛ در صفحات ۴۵ دور، ۳ کلمه در هر شيار؛ و در صفحات ۵/۳۳ دور، ۴ کلمه در هر شيار.


صفحات صوتى نسبت به ضربه، حرارت، و گرد و غبار آسيب‌پذير بوده و کهنگى آن موجب ايجاد نويز زمينه‌اى مى‌شود که از کيفيت صدا مى‌کاهد.