آرايش صحنه فراگرد پيرايش و تزئين صحنهٔ ساخته شده است ... نحوهٔ قرارگيرى مبلمان، اشياء زينتى و آويزها. پرداخت صحنه است که به يک محيط، شخصيت خاص خود را مى‌دهد. وسايل و اشياء صحنه انواع گوناگونى دارند:


۱. اشياء مربوط به آرايش صحنه که صرفاً به‌عنوان تزئين به‌کار مى‌روند.


۲. اشياء مربوط به رويداد صحنه که در جريان رويداد به‌کار مى‌روند، مانند روزنامه يا تلفن.


۳. اشياء شخصى که توسط بازيگران استفاده مى‌شوند، مانند عينک يا کيف پول.


اشيائى که فاقد کاربرد باشند عملاً درگير رويداد نمى‌شوند، به‌طور مثال، اسلحه‌اى که آتش نمى‌شود خالى خواهد بود. شيء کاملاً کاربردى در صحنه به‌نحوى مورد استفاده قرار مى‌گيرد - اسلحه پر است و در جريان رويداد از آن استفاده مى‌شود.


صحنهٔ تلويزيونى را به راحتى مى‌توان شلوغ و پر از اشيائى کرد که هرگز به نمايش در نمى‌آيند. شلوغ کردن يک صحنه با خرده‌ريزهاى مربوط و نامربوط به رويداد چندان مشکل نيست اما بايد توجه داشت هدف صحنه‌آرائى تلويزيونى انتخاب مناسب و دقيق اشياء به جاى جمع‌آورى آنها است.


در بعضى صحنه‌ها فضاى پيش‌زمينهٔ صحنه براى حرکات بازيگران و دوربين‌ها خالى مى‌ماند، اما بعضى اوقات براى نماهاى دورتر قطعاتى اضافى در پيش‌زمينه قرار مى‌گيرد که در صورت حرکت دوربين بايد جابه‌جا شوند. اگر چه جرثقيل دوربين قادر است از فراز بعضى از اين قطعات مثل مبلمان بگذرد اما کوچک‌ترين مانع، حرکات دالى دوربين را مختل مى‌کند. مبلمان صحنه نه‌ تنها بايد از نظر محيطى و مکانى مناسب باشد بلکه از نظر فيزيکى نيز بايد قابل قبول باشد. صندلى‌هاى راحتى يا فنرهاى نرم بازيگران را در خود فرو برده و مشکلاتى به هنگام بلند شدن آنها به‌وجود مى‌آورند. اگر کاربرد اين وسايل اجتناب‌ناپذير است، از پشتى‌هاى خاص استفاده کنيد. هم‌چنين توصيه مى‌شود از صندلى‌هاى گردان که تمرکز ميهمانان برنامه را از جريان برنامه دور مى‌کند خوددارى کنيد.


اگر بتوان گفت که ابزار خاصى در صحنه‌آرائى کاربرد فراوان دارد بايد از ماشين دوخت نام برد که منگنه‌هاى سيمى را در چوب نرم و مقواهاى به قطر ۳ ميلى‌متر فرو مى‌کند. اين ابزار مى‌توانند تصاوير، پوسترها، کاغذ ديوارى و قالب‌هاى تزئينى را به لته‌ها متصل کنند و از استحکام خوبى برخوردار باشند. نوارچسب‌هاى دوطرفه نيز از ابزار قابل توجه صحنه‌آرايى هستند که براى جلوگيرى از لغزش و جابه‌جائى اشياء متصل به لته‌ها يا ديوارهاى صحنه به‌کار مى‌روند. نوارچسب‌هاى ديگرى نيز براى اتصال چراغ‌هاى سبک‌وزن به ديوارهاى صحنه يا استقرار کابل‌ها به‌کار مى‌روند و از مزاياى آنها اين است که هنگام کنده شدن اثرى باقى نمى‌گذارند.