بعضى از طراحان صحنهٔ تلويزيونى معتقد هستند ارزش وجود سقف در صحنه براى حفظ اصالت آن بيش از صحنه‌آرايى و پرداخت‌هاى کف صحنه است. اگر اين امر صحت داشته باشد، مطمئناً تأثير روانى سقف مورد نظر است.


به‌طور کلى سقف يک صحنهٔ تلويزيونى به دو دليل به‌کار مى‌رود: اولاً براى جلوگيرى از تجاوز تصوير دوربين‌ها از حدود صحنه و ثانياً براى خلق جلوه‌هاى خاص محيطي. متأسفانه، وجود سقف در صحنه‌ها مشکلات توليدى به‌همراه دارد. سقف‌ها غالباً نورپردازى صحنه را محدود کرده و کيفيت خفه‌اى به صداى آن مى‌دهند. معمولاً بيننده همان‌طور که همواره ديوار چهارم صحنه را در ذهن خود مجسم مى‌کند، حضور سقف صحنه را نيز در مخيلهٔ خود مى‌پروراند. اما وقتى که ضرورت ايجاب کند که دوربين‌ها از زواياى پائين تصاويرى داشته باشند، مشکل حضور سقف خود را نشان مى‌دهد. براى حل مشکل سقف در صحنه‌هاى تلويزيونى روش‌هاى گوناگونى به‌کار مى‌رود.