جذابيت لباس شديداً به پس‌زمينهٔ صحنه بستگى دارد. در سازمان‌هاى بزرگ توليدکنندهٔ برنامه‌هاى تلويزيوني، لباس بازيگران از مسؤوليت‌هاى متخصصين است. اما در بسيارى از برنامه‌هاى تلويزيونى بازيگران لباس‌هاى خود را مى‌پوشند، از اين‌رو مشورت در مورد رنگ و بافت آنها با کارگردان و مسؤولين برنامه لازم است.


بايد احساسات و علايق بازيگران را در رابطه با تغييرات پيشنهادى در نظر داشته باشيد؛ به‌خصوص اگر مايل هستيد آنها لباس‌هاى موجود در صحنه را بپوشند. معمولاً بازيگران با تجربه لباس‌هاى متنوعى با خود به صحنه مى‌آورند تا در صورت لزوم از ميان آنها انتخاب لازم انجام شود. لباسى که به‌طور کامل جذاب و زيبا به‌نظر مى‌رسد ممکن است وقتى که بخش بالاى آن از پشت ميز ديده شود فاقد جذابيت اوليه باشد. هماهنگى رنگ که به چشم مى‌آيد به هنگام بازسازى توسط دوربين کاملاً متفاوت خواهد بود. به‌طور مثال، ”قرمزها“ رنگ‌هاى متفاوتى خواهند بود اگر مقدار رنگ‌هاى آبى يا قهوه‌اى آنها متفاوت باشد. رنگ‌هائى که جذابيت خاصى در نماهاى دور دارند، ممکن است در نماهاى نزديک خشن و بى‌حالت ظاهر شوند.