مراحل توليد

ايده‌هاى برنامه توانائى‌هاى ايده، اهداف، بينندهٔ مخاطب، بازار، قابليت پخش و مدت برنامه.
تصميمات اجرائي انتخاب گروه توليدى بالاى خط (کارگردان، نويسنده و ...) تأمين بودجه، برنامه‌ريزى توليد و تبليغات بيش از توليد.
تصويرنامه موضوع، سبک، تحقيق، تدوين تصويرنامه (ارزيابى محتوا و قابليت اجراء آن). بازنويسى تصويرنامه. به‌ تصوير کشيدن ايده توسط کارگردان.
گرد‌آورى بازيگران تماس با بازيگران، آزمون بازيگران، مصاحبه، انتخاب بازيگران و قراردادها. آماده‌سازى بازيگران، تمرين گفتار، تمرين حرکات، مقدمات گريم و لباس بازيگران.
جمع‌آورى مواد تصويري هر گونه عکس‌بردارى و فيلم‌بردارى خارج از استوديو. (تهيهٔ مقدمات براى فيلم‌بردارى اين مواد: مجوزهاى مربوط به پخش فيلم‌ها، مخارج وسايل، مجوز استفاده از محل، بيمه، برنامه‌ريزي، و استخدام نيروى انساني). انتخاب مواد تصويرى (تکه فيلم‌ها، نوار ويدئو، عکس و اسلايد). تصاوير گرافيکى و عناوين برنامه. مواد صوتى و موسيقى (صفحه، نوار و اجراء ارکستر). هر گونه لوازمى که براى اجراء برنامه مورد نياز است.
گروه خدمات هماهنگى خدمات نيروى انسانى پائين خط (فني، اجراءي، و متخصص وسايل).
خدمات نوشتارى مربوط به توليد مجوزها، تصويرنامه‌ها (پيش‌نويس، تمرين و تصويرنامهٔ دوربين). برگ تمرين، کارت دوربين.
سازماندهى خدمات هنري صحنه‌پردازي، لباس، و گريم.
سازماندهى خدمات فنى دوربين‌ها، نورپردازي، صدا، تله‌سينما، دستگاه ضبط نوار ويدئو، و جلوه‌هاى خاص.
سازمان‌دهى تجهيزات اجاره يا عاريهٔ وسايل، انبار، حمل و نقل، غذا. متن رسان‌ها، سازمان‌دهى بينندگان حاضر در استوديو (بليط، مکان نشستن، و آمادگي).
تمرينات خارج از استوديو تمرين گفتار، حرکات، و رويداد.
تمرينات در استوديو تمرينات دوربين (پرداخت رويداد، ويدئو و صدا).
ضبط برنامه ضبط پيوسته، ناپيوسته و يا متناوب برنامه.
تدوين نوار انتخاب بخش‌هاى لازم، سازمان‌دهى و ضبط نوار نهائي، صداگذاري.
بازبينى و پخش ارزيابى کيفيت ضبط.
فعاليت‌هاى مرحلهٔ پس از توليد گزارش‌هاى ضبط. تبليغات، صورت‌حساب‌ها، ارزشيابى برنامه (تعداد بيننده‌هائى که برنامه را ببينند).