بين مراحل تمرين، مشکلاتى پديد مى‌آيد. در اينجا بعضى از اين مشکلات به‌طور اجمال مطرح مى‌شود:

نما

۱. جزئيات موضوع به‌درستى قابل رؤيت نيست- در چنين شرايطى موضوع يا دوربين را به يکديگر نزديک کنيد. به‌ جلو زوم کنيد. تعدادى نماهاى نزديک از موضوع بگيريد. آيا جزئيات بهترى در دسترس است؟ (نماهاى بسيار نزديک از بعضى موضوع‌ها مغشوش هستند و اطلاعات جديدى را آشکار نمى‌کنند مانند عکس‌هاى ناواضح). آيا جزئيات غيرواضح است؟ آيا موضوع در تاريکى است؟


۲. نماهاى کاملاً نزديک از جزئيات مورد نياز- در چنين شرايطى مشکلات ديگرى مثل عمق ميدان محدود، دوربين لرزان و حرکت موضوع به خارج از قاب تصوير بروز مى‌کند. بنابر اين، از شدت‌هاى نورى زياد استفاده کنيد تا عمق ميدان افزايش يابد. از عدسى‌هاى زاويه باز استفاده کنيد. اشياء و موضوع‌ها را در موقعيت‌هاى مشخص قرار دهيد (موضع آنها را علامت‌گذارى کنيد).


۳. شکل موضوع با نسبت ابعاد صفحهٔ تصوير تطبيق نمى‌کند- يک نماى دور از موضوع بگيريد، سپس جزئيات آن را با چرخش دوربين به بالا و به اطراف نشان دهيد يا نماهاى نزديک‌تر از آن را به‌يکديگر برش کنيد. در صورت وجود يک‌سرى شيء، همين روش را به‌کار ببنديد يا نماى خود را مجدداً نزديک کنيد (آنها را به يکديگر نزديک کنيد، نماى خود را در عمق ترکيب کنيد و يا به‌طور مايل از آنها تصوير بگيريد).


۴. قاب‌بندى نامناسب- لبه‌هاى قاب تصويرى مقدارى از موضوع را حذف مى‌کند. در اين‌صورت، از نماهاى بسته يا باز استفاده کنيد. اشکالات ناشى از قاب‌بندى نامناسب باعث ايجاد فضاى سر نامناسب مى‌شود.


۵. موضوعى، موضوع ديگر را مى‌پوشاند- موضوع‌ها را تغيير مکان دهيد و موضع آنها را علامت‌گذارى کنيد (مراقب باشيد اين عمل به نماهاى قبلى آسيبى نرساند). موضع دوربين‌ها را تغيير دهيد.


۶. موضوع‌ها فاصلهٔ زيادى از يکديگر دارند- آنها را به يکديگر نزديک کنيد، به‌طور مايل از آنها تصوير بگيريد، و يا نماهاى انفرادى آنها را به‌هم برش کنيد.


۷. موضوع اصلى نسبت به موضوع‌هاى ديگر کوچک‌تر يا بزرگ‌تر به‌نظر مى‌آيد.


۸. موضوع کاملاً مسلط به نظر مى‌رسد- اندازهٔ نما را کاهش دهيد، ترکيب‌بندى تصوير را تغيير دهيد، يا ارتفاع دوربين را افزايش دهيد.


۹. اشياءِ پس‌زمينه يا خطوط صحنه با موضوع تداخل مى‌کنند- موضع دوربين يا موضوع را تغيير دهيد. اشياءِ پس‌زمينه را جابه‌جا کنيد. تأثير حضور اين اشياء را با تنظيم نور يا خارج‌سازى از وضوح کاهش دهيد.


۱۰. واپيچيدگى ناخواسته- زاويهٔ عدسى را تنظيم کنيد و فاصلهٔ دوربين را نيز به‌همين نسبت تغيير دهيد، موضوع را تغيير مکان داده يا ديدگاه دوربين را عوض کنيد.

بازيگران

۱. تغيير موضع- مراقب علامت‌هاى مربوط به موضع بازيگران باشيد. آنها را حرکت داده و کف صحنه را علامت‌گذارى کنيد. موضع دوربين را تغيير دهيد.


۲. بازيگر مقابل دوربين مورد نظر قرار نگرفته است- علامت‌هاى مدير صحنه، توجه بازيگر را به چراغ دوربين جلب کنيد. نماى خود را به دوربين جديد تغيير دهيد.


۳. اشتباهات کلامى (حذف کلمات، جملهٔ اشتباه، يا مکث‌هاى بى‌جا)- از وسايل ياد‌آورى استفاده کنيد. آيا دستگاه ويژهٔ متن‌رسانى کار مى‌کند؟ آيا سوءتفاهمى پيش آمده؟ در اين صورت اين فصل را مجدداً ضبط کنيد و از نماهاى اضافى براى جايگزينى اين بخش استفاده کنيد.

مسائل جزئى

۱. صحنه را از طرح‌هاى گيج‌کننده خالى کنيد- سطوح بيش از حد روشن يا بازتاب‌هاى نوري. آيا نورپردازى مجدد مشکل را حل مى‌کند؟ در اين صورت زاويهٔ نور را تغيير دهيد يا از اسپرى‌هاى رنگى استفاده کنيد.


۲. رنگ‌ها و رنگ‌مايه‌هاى نامناسب (موضوع در پس‌زمينه محو مى‌شود)- پس‌زمينه، نور يا رنگ موضوع را اصلاح کنيد (لباس موضوع را تغيير دهيد).


۳. لکه‌هاى پس‌زمينه (شکاف‌ها، چين و چروک يا علامت‌هاى کثيف)- پس‌زمينه را تميز کنيد، مجدداً آن را رنگ کنيد يا نورپردازى را تغيير دهيد.


۴. سايه‌هاى نامناسب روى پس‌زمينه- آيا بازيگران يا اشياءِ صحنه به پس‌زمينه نزديک‌ هستند؟ در اين صورت با نورپردازى مجدد يا تغيير و اصلاح‌نما مشکل را حل کنيد.

مخاطرات اجرائى

۱. نماى دوربين از حدود صحنه تجاوز مى‌کند- نماى خود را اصلاح کنيد، صحنه را وسعت دهيد يا از نقاب‌هاى پيش‌زمينه استفاده کنيد.


۲. نورهاى ناخواسته در عدسى- ديدگاه دوربين را بالا ببريد، از نورگير عدسى استفاده کنيد، مسير نور يا ارتفاع چراغ را تغيير دهيد. و بالاخره نما را تغيير دهيد.


۳. موضوع‌هاى ناخواسته در نما- آيا موقعيت آنها بعد از تمرين نهائى تغيير کرده است؟ قاب‌بندي، موضع دوربين يا زاويهٔ عدسى را تغيير دهيد. نما را مجدداً ترکيب‌بندى کنيد يا موضوع‌هاى ناخواسته را حذف کنيد.


۴. ميکروفن در نما- به مسؤول بوم صدا هشدار دهيد. قبل از برش به نماى دورتر به مسؤول بوم صدا اطلاع دهيد. در صورت وجود ميکروفن در نما، نما را ببنديد (زاويهٔ عدسي) يا آن را مجدداً ترکيب‌بندى کنيد. روش صدابردارى را تغيير دهيد.


۵. سايه‌هاى بوم صدا- اگر مى‌توان از اين سايه‌ها اجتناب کرد از گروه صدا يا نور کمک بخواهيد. زاويهٔ نماى خود را تغيير دهيد. نوع صدابردارى يا نورپردازى را تغيير دهيد.


۶. کابل‌هاى موجود در نما- مراقب کابل‌هاى دوربين در نما باشيد- صدا، نور، مونيتورهاى تصوير، و دوربين‌ها.


۷. تصاوير گرافيکي، لوحه‌ها، عنوان‌بندى‌ها- مراقب باشيد که اين عوامل تصويرى واضح و متعادل باشند. آيا مى‌توان آنها را خواند؟ آيا زمان کافى براى خواندن آنها وجود دارد؟

تدوين لحظه‌اى برنامه / ترکيب تصاوير

۱. آيا انتقالات تصويرى مناسب هستند؟ زمان‌بندى و سرعت آنها درست است؟


۲. آيا جلب توجه مى‌کنند؟ آيا برش معکوس، برش پرشي، پرش موضع، تغييرات ناگهانى در اندازه و جهت و ارتفاع قاب تصوير وجود دارد؟ آيا حس جهت‌يابى بيننده در برش‌ها دچار اختلال نمى‌شود؟ آيا بيننده در انتقالات تصويرى دچار اغتشاش ذهنى نمى‌شود؟