قبل از مرحلهٔ تمرين در استوديو، گروه صحنه زير نظر طراح صحنه، دکور و ديوارهاى صحنه را برپا مى‌کنند. وسايل نورپردازى آماده شده و بر اساس راهنمائى‌هاى نورپرداز براى پوشش نورى نواحى مختلف صحنه تنظيم مى‌شوند. تجهيزات دوربين و صدا در جاى خود قرار مى‌گيرند. در اين مرحله، بازيگران براى اولين‌بار صحنهٔ واقعى را مى‌بينند. بعد از اين مراحل، مقدمات ضبط آماده مى‌شود.


هر يک از کارگردان‌ها روش خاص خود را در تمرين‌هاى استوديوئى به‌کار مى‌گيرند و اين روش‌ها به پيچيدگى برنامه، زمان موجود، تجارب بازيگران و نتايج نهائى مورد نظر کارگردان بستگى دارد. مراحل مختلف تمرين در استوديو عبارتند از:


۱. تمرين اوليه يا تمرين حرکات- در اين مرحله بازيگران حرکات خود را اجراء کرده و با محيط صحنه آشنا مى‌شوند، در حالى که گروه استوديو با تماشاى اجراء بازيگران حرکات، رويداد و پرداخت توليدى را بررسى مى‌کنند.


۲. مکان‌يابى دوربين- تمرين اوليهٔ دوربين، هماهنگى اجراء با حرکات دوربين، کشف و تصحيح مشکلات.


۳. تمرين پيوسته- تمرين نيمه‌نهائى و اصلاحات نهائي.


۴. تمرين با لباس يا تمرين نهائى- تقريباً شبيه اجراء نهائى براى ضبط برنامه است.


۵. ضبط / پخش- اجراء نهائى براى ضبط برنامه.


در واقع، بسيارى از برنامه‌ها امکانات چندانى براى تمرين ندارند، از اين جهت در بعضى موارد مراحل دوم يا پنجم حذف يا در مراحل ديگر ادغام مى‌شوند. اما به‌طور کلى پيگيرى رشد و گسترش نمايش در خلال تمرين‌هاى مختلف ضرورت دارد.