مواد مورد استفاده در گريم تلويزيونى و سينمايى عبارتند از:


- پودر خشک و فشرده (پن‌کيک)


- يک پايه (زمينه) از مشتقات کرم (اما غير روغني) در لوله‌هاى خميرى يا قوطى‌هاى کوچک


- يک پايهٔ (زمينه) روغنى که در لوله‌هاى خميرى نگهدارى مى‌شود


- پايه‌ٔ پودرى و مايع


قبل از استفاده از هر گونه مواد پايه، ابتدا پوست به‌طور کامل با کرم پاک‌کننده (يا کرم سرد) پرداخت مى‌شود تا هر گونه مادهٔ آرايشى قبلى از روى آن پاک شود. اين کرم با دستمال کاغذى پاک شده سپس مادهٔ قابض پوست (مانند ادوکلن) روى پوست ماليده مى‌شود تا هم منافذ پوست را بگيرد و هم از جذب و تعرق پوست جلوگيرى کند و به‌طور کلى به پوست طراوت بدهد. معمولاً بعد از اتمام برنامه، و پاک کردن مواد به کمک پاک‌کننده‌هاى خاص، صورت را با آب و صابون شستشو مى‌دهند.


چگونگى استفاده از مواد متنوع گريم به جلوهٔ مورد نياز، مقدار و نوع پرداخت و سليقهٔ شخصى بستگى دارد. بايد توجه داشت هر ماده‌اى که استفاده مى‌شود خصوصيات ويژهٔ خود را دارد.

پودر خشک

اين پودر با اسفنج نم‌دار دقيقاً روى صورت ماليده مى‌شود - قدرت پوششى اين پودر (توانائى در محو لکه‌ها و رنگ‌ها) بسيار زياد است. نتيجهٔ نهائى استعمال پودر خشک حالت مات دارد. چنان‌چه به‌طور غليظ استفاده شود، حالت ماسک‌ گونه‌اى به چهره داده و شکل آن را تخت مى‌کند. به کمک لبهٔ اسفنج مى‌توان سايه - روشن‌هاى لازم را اجراء کرد و براى ايجاد سايه‌هاى غليظ‌تر از رنگ‌هاى متفاوت با پايهٔ اصلى استفاده کرد.

زمينهٔ کرم

زمينهٔ کرم را مى‌توان در مناطق کوچکى از چهره قرار داد و به کمک انگشت به سرعت آن را روى نواحى مورد نياز پخش کرد. در سايه - روشن‌زدن‌هاى موضعى با رنگ‌هاى مختلف، اين رنگ‌ها با زمينهٔ کرم مخلوط شده يا با برس‌هاى لبه تخت در يکديگر محو مى‌شوند. پرداخت پوست به پودرزنى بعدى براى ايجاد زمينهٔ مناسب بستگى دارد. پوستى که پودر نخورده باشد درخشندگى ملايمى دارد. پودرزنى اين درخشندگى را کاهش مى‌دهد و زمينهٔ يک‌دستى بر جاى مى‌گذارد. زمينهٔ کرم قدرت پوششى بسيار زيادى دارد و استفاده از آن به سادگى صورت مى‌گيرد. زمينهٔ کرم، بافت طبيعى پوست را قابل رؤيت مى‌سازد و اين امکان را به‌وجود مى‌آورد که با نورپردازى شکل‌پذيرى نيم‌رنگ صورت را آشکار کنيم.

رنگ روغنى

رنگ روغنى نيز مانند زمينهٔ کرم به کمک هر وسيلهٔ نرمى پخش مى‌شود. اگر چه اين ماده قدرت پوششى کمى دارد و ممکن است زودتر از هر زمينهٔ غليظ‌ترى به پرداخت مجدد نياز داشته باشد اما براى کار روى صورت و اعمان آن به کمک برس يا انگشت انعطاف بسيار دارد. پودرزنى جلاى آن را بيشتر مشخص مى‌کند.


پودرزنى هنگامى که روى هر نوع گريمِ کامل اعمال مى‌شود، تضادمندى‌ها را ملايم کرده و باعث ثبات گريم مى‌شود.

زمينه‌هاى پودرى

اين مواد به صورت مجموعه، در دسترس هستند و شبيه پودرهاى تقويتى صورت هستند. قدرت پوششى آنها که به کمک پنبه روى صورت ماليده مى‌شوند متوسط است. کاربرد معمولى آنها در سايه‌زدن‌هاى وسيع و اصلاحات رنگ‌مايه‌اى چهره و پيشانى‌هاى درخشان و شبيه به آن است. انواع مايع اين نوع زمينه‌ها قدرت پوششى کمى دارند و روى صورت لکه‌هائى پديد مى‌آورند يا شُره مى‌کنند.


پودرزني، چه براى ثابت کردن زمينه باشد يا کاهش درخشندگى يا جذب عرق بايد با دقت و شکيبائى انجام گيرد. زيرا پودر غالباً رنگ مورد استفاده را تغيير مى‌دهد و يا رنگ‌آميزى زمينه را محو مى‌کند.


امکانات متنوعى در سالن‌هاى آرايش و اتاق‌هاى گريم مجتمع‌هاى استوديوئى وجود دارد از جمله: سايهٔ چشم و مژه‌هاى مصنوعي. برخى از اين ابزار مانند روژلب کاربرد چندانى جلوى دوربين ندارند و بهتر است از مواد ديگر استفاده شود؛ در حالى که موادى چون ميناى دندان (براى تيره يا سفيد کردن دندان‌ها) و کپسول‌هاى خون مصنوعى براى استوديوهاى فيلم و تلويزيونى با ارزش‌تر و پُراستفاده‌تر هستند.


ابزار يک گريمور از برس‌هاى متنوع (براى شکل‌دادن صورت، خط‌زني، رنگ لب‌زنى و غيره)، اسفنج‌ها، مداد روغنى تا کاردک‌هاى نقاشى متفاوت هستند. اما براى اغلب گريمورها، انگشتان آنها بهترين ابزار است.