گريم ساده

گريم ساده پرداختى تعديلى است که ظاهر بازيگر را در کمترين حد خود متأثر مى‌سازد. گريم ساده به دو طريق انجام مى‌گيرد:


- تنظيم رنگ‌مايهٔ پوست : اين نوع پرداخت تعادل رنگ‌مايه‌اى مناسبى در تصوير به‌وجود مى‌آورد: تيره‌کردن چهره‌هاى رنگ‌پريده و روشن کردن پوست‌هاى تيره.


- اصلاحات معمول : اين نوع اصلاحات عبارتند از :اصلاح پوست‌هاى لکه‌دار و پيشانى‌هاى براق، پر رنگ کردن ابروهاى کم‌رنگ، جابه‌جا کردن خط‌ ريش، تيره‌کردن گوش‌هاى روشن، و روشن کردن چشم‌هاى گودرفته. در بسيارى از برنامه‌هاى تلويزيوني، بازيگران به گريم اندکى نياز دارند و معمولاً با کمترين پرداخت و بعضى دست‌کارى‌هاى ساده و فورى انجام مى‌گيرد. بعضى از بازيگران اين اعمال را خودشان انجام مى‌دهند.

گريم اصلاحى

گريم اصلاحى معمولاً براى کاهش خصوصيات ناخوشايند صورت و جلوه بخشيدن به نقاط جالب آن به‌کار مى‌رود. پرداخت اصلاحى مى‌تواند از تصحيح خط لب‌ها، چشم‌ها و بينى تا کاهش چروکيدگى پوست، اصلاح گوش‌هاى برآمده و پوشاندن طاسى سر متغير باشد. هدف اين است که بازيگر چنان ظاهر شود که آثار گريم در او آشکار نباشد. لکه‌هاى پوست و رنگ‌هاى ناخوشايند طبيعى را بايد پوشاند؛ و بهتر است که اين عمل با استفاده از لايه‌هاى رنگى نازک به جاى پوشش‌هاى ضخيم انجام شود. بعضى اوقات بازوها، دست‌ها، گردن و گوش‌ها نيز براى يک‌دست شدن رنگ‌مايه‌ها به گريم اصلاحى نياز دارند.


کيفيت پوست بازيگر به مواد مورد استفاده در گريم کمک مى‌کند. بافت پوست‌هاى خشن، شکل‌پذيرى دقيق‌ترى دارند و پوست‌هاى لطيف رگ‌هاى زير پوست يا لکه‌هاى آن را آشکار مى‌کند. در تلويزيون رنگى ممکن است گوش‌ها به رنگ قرمز و نيمه‌ شفاف ظاهر شوند. بعضى رنگ‌ها در معرض حرارت گلگون مى‌شوند. در جريان رويداد ممکن است تغييراتى در گريم به‌وجود آيد (به‌طور مثال، رنگ لب‌ها از بين برود).

شخصيت‌سازى

در اين نوع گريم، تأکيد بر شخصيت ويژه يا نقشى است که بازيگر در حال ايفاء آن است. ممکن است با تغيير صورت، تغييرات رنگ مو و غيره، شکل موضوع چنان عوض شود که قابل شناسائى نباشد؛ گريم نقش فرانکشتين از نمونه‌هاى بارز اين نوع گريم است. اما اغلب گريم‌هاى شخصيت‌سازى کمتر تغييرات چشم‌گير و غلوشده را به‌وجود مى‌آورند. گريم‌هاى نمايشى در دوربين‌هاى تلويزيوني، خشن و اغراق‌آميز جلوه مى‌کنند، البته در بعضى موارد مانند گريم دلقک‌ها، دزدان دريائى يا بالرين‌ها اين موضوع قابل اغماض است.