اصول و اجراء گريم تلويزيونى تقريباً با طريقهٔ سينمائى آن مشابه و فقط در يک مورد متفاوت است: اجراء نقش در تلويزيون مداوم و بدون وقفه است. از اين‌رو، خصوصيات اجراء تلويزيونى مانع تغييرات و اصلاحات نما به نماى گريم که در سينما رايج است مى‌شود.


نماى‌ دور در حالت مطلوب خود به پرداخت گريم مشخص و دقيق‌ترى از نماى نزديک احتياج دارد. در حقيقت اين مسئله در فنون نورپردازى نيز صادق است. اما چنين پرداخت‌هائى به‌ندرت در کار تلويزيون امکان‌پذير است. بعضى اوقات امکان هيچ تغيير و اصلاحى وجود ندارد؛ به‌طور مثال، عرق کردن يا آشفتگى موى بازيگرى که براى مدت طولانى جلوى دوربين بوده است. مگر اينکه در برداشت‌هاى مجدد يا فواصل زمانى کوتاه، اصلاحاتى انجام دهيد.


براى نيل به اهداف مشخص نمايش تلويزيوني، برنامه‌ريزى و اجراء دقيق فعاليت‌هاى مربوط به گريم بازيگران ضرورى است. مسؤول گريم (گريمور) در نشست‌هاى اوليه با کارگردان برنامه، جزئياتى چون چگونگى شخصيت، آرايش مو، پرداخت‌هاى ويژه و هر گونه تغيير شکل بازيگر در خلال برنامه را مورد بحث قرار مى‌دهد. در صورتى که آزمايش بعضى روش‌هاى گريم براى بازيگران ضرورت داشته باشد با آنها تماس گرفته مى‌شود.

تمرين با دوربين

در مورد گريم براى تمرين با دوربين دو نگرش کلى مطرح است. در نگرش اول، بازيگران از قبل و با توجه به تجربه گريم مى‌شوند و هنگامى که جلوى دوربين ظاهر مى‌شوند، گريمور مى‌تواند جزئيات بيشتر و رنگ‌مايه‌هاى دقيق‌تر را به اجراء بگذارد. اين روش به نورپرداز و مسؤول تنظيم تصوير (ويدئو) نيز اجازه مى‌دهد تا توازن رنگ‌مايه‌اي، تضاد‌مندى و مقدار نوردهى را ارزيابى کند. مسؤول گريم برنامه در حالى که تمرين برنامه را در مونيتور تصوير تماشا مى‌کند به‌منظور راهنمايى گريمورهاى متعدد که با بازيگران مختلف کار مى‌کنند هر گونه تغيير لازم را يادداشت مى‌کند. نگرش ديگر در مورد گريم (به‌ويژه در مورد گريم‌هاى ساده يا اصلاحي) عبارت است از تکميل گريم در خلال تمرين‌ها و در مقاطع زمانى که امکان اين عمل وجود دارد.

پرداخت گريم

به‌طور کلي، گريم سادهٔ مردان حدود ۳ تا ۱۰ دقيقه طول مى‌کشد؛ در حالى‌که گريم زنان به ۶ تا ۲۰ دقيقه نياز دارد. اگر گريم به جزئيات بيشترى احتياج داشته باشد به همين نسبت به زمان بيشترى احتياج خواهد داشت.


پس از گذشت چند ساعت، مواد آرايشى مورد استفاده در گريم تا حدودى جذب پوست شده يا از طريق عرق کردن بدن دفع مى‌شوند. بدين جهت، بافت و رنگ سطح حالت اوليهٔ خود را از دست مى‌دهد و گريم مجدد ضرورت مى‌يابد. علاوه بر اصلاحات و تجديد گريم در صحنه، بازيگران معمولاً در اتاق‌هاى گريم مجاور استوديوها تحت نظارت گريمور‌هاى خاص خود قرار مى‌گيرند. اما بهترين تجديد گريم‌ها، در صحنه و در ميان ازدحام استوديوى در حال ضبط برنامه صورت مى‌گيرد. چنان‌چه محدوديت‌هاى زمانى يا نحوهٔ گريم ايجاب کند (در مورد ايجاد زخم) بهتر است که در مکان‌هاى خاص يا در شرايط اتاق گريم اين اعمال انجام شود.


همواره مشکلاتى در زمينهٔ گريم بازيگران وجود دارد. به‌طور مثال، بعضى بازيگران به‌دليل حساسيت پوست به مواد آرايشى يا خصوصيات اخلاقى آنها نمى‌خواهند گريم شوند. در بعضى موارد شرايط ايجا مى‌کند که گريم درست قبل از ضبط برنامه انجام شود و هيچ‌گونه فرصتى براى آزمايش آن جلوى دوربين وجود ندارد - اين حالتى است که هر کارگردان با تجربه از آن پرهيز مى‌کند.

شرايط متغير

علاوه بر ملاحظات هنري، عوامل بى‌شمار تکنيکى پرداخت گريم را متأثر مى‌کند:


۱. نورپردازى - شدت، تعادل، جهت نور و غيره.


۲. صحنه - تضادمندى نسبى چهره‌ها با پس‌زمينه (آثار تضادمندى همزمان).


۳. تنظيم ويدئو (تنظيم تصوير) - نوردهي، گاما، سطح سياهى و توازن رنگ.


۴. لباس - تضادمندى نسبى رنگ‌مايه‌ٔ چهره‌ها يا لباس بازيگران.


چنين عواملى نشان مى‌دهد که چرا پرداخت گريم بازيگر از يک نمايش تا نمايش ديگر تغيير مى‌کند. بعضى اوقات ممکن است پودرهاى قابض پوست و پرداخت ساده کافى باشد، در حالى که در شرايط ديگر، گريمِ کامل لازم مى‌شود.