پرداخت، شکل و وضعيت نهائى صحنه بر چگونگى و کيفيت نورپردازى آن مؤثر است. در اينجا به‌عواملى که نورپردازى را متأثر مى‌کنند اشاره خواهد شد:

ابعاد صحنه

معمولاً هر چه صحنه ابعاد بزرگ‌ترى داشته باشد، پرداخت توليدى برنامه نيز وسيع‌تر مى‌شود. البته اندازهٔ صحنه به‌تنهائى عامل اصلى نيست زيرا صحنه‌هاى متعدد کوچک به چراغ‌هاى بيشترى نسبت به يک صحنهٔ بزرگ احتياج دارند. هم‌چنين مشکلاتى در زمينهٔ تأمين نور دقيق براى نماهاى نزديک در محيط‌هاى وسيع پديد خواهد آمد.

ارتفاع صحنه (ديوارها)

چنان‌چه در يک برنامه تصويربردارى از زاويهٔ پائين لازم باشد معمولاً ديوارهاى صحنه را در حدود امکانات استوديو بلند و مرتفع مى‌سازند. اين عمل باعث مى‌شود که نورپردازى از پشت و جوانب صحنه ارتفاع بالاتر و شيب بيشترى داشته باشد تا چراغ‌ها در نماى دوربين ديده نشوند.

آويزها

نورپردازى بازيگران يا اشياء صحنه‌اى که در زير هر نوع آويز صحنه مانند لوستر، تزئينات و گل‌هاى آويزان قرار مى‌گيرند مشکل است. اين مشکل به‌ويژه زمانى بيشتر مى‌شود که از نورهاى آويز استفاده شود.

شکل صحنه

صحنه‌هاى باريک و بلند مانند راه‌روها يا صحنه‌هاى وسيع و پهن، زواياى نورپردازى را محدود کرده و مانع تأمين پوشش نورى مناسب صحنه مى‌شوند.

رنگ‌مايه‌هاى سطح

پس‌زمينه و اشياء تيره‌ رنگ صحنه در جلوى دوربين، شکل و ظاهر خود را از دست داده و باعث مى‌شوند چهره‌هاى پيش‌زمينه روشن‌تر از معمول ظاهر شوند. اين مشکل با افزودن نورِ نقاط تيره تا حدودى رفع مى‌شود اما احتمال پراکندگى نور به نقاط ديگر نيز وجود دارد. از طرف ديگر، سطوح بسيار روشن در جلوى دوربين سوخته به‌نظر مى‌آيند و چهرهٔ بازيگران صحنه را تيره‌تر مى‌کند. مى‌توان با دور نگاه‌داشتن نور از آنها راه‌حلى موقتى پيدا کرد اما امکان دارد نور ملايم منابع دور نيز روشنائى آنها را اضافه کند. تيره‌سازى آنها با رنگ تيره‌تر باعث خواهد شد که اين سطوح لکه‌دار، کثيف و ناهمگون به‌نظر آيند.


توهم عمق در صحنه به تفکيک رنگ‌مايه‌اى کامل موضوع - پس‌زمينه احتياج دارد. نسبت تضادمندى ۵/۱:۱ تا ۱:۲ بين موضوع و پس‌زمينه معمول است. روشنائى پس‌زمينه به‌ندرت بايد از ۵/۱ برابر روشنائى چهره‌ها بيشتر باشد.


سطوح براق جلوى دوربين مانند بازتاب چراغ‌ها در شيشه، عکس‌ها يا ديوارهاى براق ناخوشايند است. سطوح بيش از حد روشن، مشکل روزمرهٔ برنامه‌هاى تلويزيونى هستند. روزنامه‌ها، نوشته‌ها، روميزى‌ها و لباس‌هاى به رنگ روشن همواره به پرداخت‌هائى براى تعديل درخشش آنها نياز دارند. معمولاً براى جلوگيرى از بازتاب اضافى نور روش‌هائى چون اسپرى اين وسايل با رنگ‌هاى قابل شستشو وجود دارد. در اين شرايط نور پشت شديد مشکلات ديگرى را به‌وجود مى‌آورد.