چراغ‌هاى کف استوديو

اين چراغ‌ها مورد استفادهٔ خاص دارند. چراغ‌هاى کف استوديو انواع مختلفى دارند که براى نور پس‌زمينه به‌کار مى‌روند: از جمله تجهيزات با چند رديف چراغ، نورهاى سيکلو، نورهاى نوارى و نورهاى نقطه‌اى که براى استفاده در جلوه‌هاى نورى از پائين صفحه به‌کار مى‌روند.

پايه‌هاى زمينى

نورهاى زمينى بر پايه‌هاى چرخ‌دار با ارتفاع متغير سوار مى‌شوند. آنها فضاى با ارزش استوديو را اشغال مى‌کنند و ممکن است در حرکت دوربين‌ها و بوم‌هاى صدا اختلالاتى به‌وجود آورند. از طرف ديگر، سايهٔ ناشى از نور آنها بر پس‌زمينهٔ صحنه مى‌افتد و وجود کابل‌هاى برق اين چراغ‌ها فعاليت عوامل صحنه را دچار وقفه مى‌سازد. اما مزيت اين چراغ‌ها در انعطاف‌پذيرى و نورپردازى دقيق آنها است.


در حقيقت به‌منظور حفظ فضاى استوديو براى فعاليت‌هاى توليدي، اکثر نورپردازى‌هاى تلويزيونى به کمک نورهاى معلق (آويز) صورت مى‌گيرد.

ريل‌هاى سقفى

در بعضى استوديوهاى کوچک تلويزيونى شبکه‌اى از ميله‌هاى فلزى (به قطر ۳۷ تا ۵۰ ميلى‌متر) در فاصلهٔ ثابتى از سقف استوديو نصب مى‌شود.ميله‌ها در فواصل ثابت (۲/۱ تا ۸/۱ متر) به‌صورت شطرنجى يا موازى قرار مى‌گيرند و چراغ‌هاى استوديو در فواصل مورد نياز به آنها قفل يا آويزان مى‌شوند. در بعضى استوديوها در بالاى اين شبکهٔ فلزى راهروهاى کوچکى ساخته مى‌شود که از روى آن مى‌توان جهت و ارتفاع چراغ‌ها را تنظيم کرد.

ستون‌هاى نورى

اين ستون‌ها به‌طور منظم در فواصل مختلف صحنه قرار مى‌گيرند و ارتفاعى متغير دارند. چراغ‌هاى مورد نياز به اين ستون‌ها متصل مى‌شوند.

نرده‌هاى سقفى

قرقره‌هاى سقفى که روى ريل‌هاى موازى حرکت مى‌کنند، کنترل موضع و جهت چراغ‌ها را ساده مى‌کند. ريل‌هائى که روى اين نرده‌ها قرار مى‌گيرند، تکى يا دوتائى هستند و پايه‌هاى قابل امتداد به کمک قرقره، چراغ‌هاى استوديو را حرکت مى‌دهند، ممکن است هر يک از اين پايه‌ها چند چراغ جداگانه را حمل کند.

تنظيم موضع چراغ‌ها

اگر چه تغيير جهت چراغ‌ها و کوتاه و بلند کردن پايه‌هاى سقفى آنها به‌وسيلهٔ نردبان دقت عمل را زياد مى‌کند، اما وقت‌گير است. از اين‌رو بعضى چراغ‌ها چنان طراحى شده‌اند که با ميله‌هاى هدايت‌کننده مى‌توان آنها را از کف استوديو تنظيم کرد. در استوديوهاى عظيم تلويزيوني، اين عمل با تجهيزات کنترل از راه دور انجام مى‌شود. به‌طور مثال، مى‌توان ارتفاع چراغ‌ها، حرکات چپ و راست، بالا و پائين و حتى نقطه‌اى کردن نور آن را با وسايل کنترل الکترونيکى انجام داد. چنين امکاناتى در کيفيت و سرعت نورپردازى تأثير به‌سزائى دارد اما مشکلات هزينه و مخارج سنگين آن را نبايد از نظر دور داشت.