- سيستم دو نوارى : در اين روش صدا و تصوير جداگانه ضبط مى‌شوند؛ بدين جهت مرحلهٔ تدوين انعطاف بيشترى دارد. با اين همه، غير از صداهاى زمينه، معمولاً همگاهى کامل بين دوربين فيلم و ضبط‌صوت ضرورت دارد؛ به‌طور مثال در سخنرانى بايد صداى فيلم با حرکت لب‌هاى سخنگو مطابقت داشته باشد.


براى دست‌يابى به همگاهى دقيق، دوربين و ضبط‌صوت به‌وسيلهٔ کابل ويژهٔ پالس - همگاهى به يکديگر متصل مى‌شوند، اما چنين عملى از نظر فيزيکى محدوديت‌هائى به‌بار مى‌آورد. در عوض، مى‌توان کنترل‌هاى کريستالى تطبيق‌دهنده را به‌کار گرفت تا سرعت موتورهاى دو وسيله را با يکديگر همگاه کند.


در آغاز هر برداشت، شناسنامهٔ نما فيلم‌بردارى مى‌شود که همهٔ جزئيات مربوط به نما را براى تدوين نهائى دَر بَر دارد.


با تطبيق صدا و تصوير در لحظهٔ بسته شدن تختهٔ تقه‌زن (علامت همگاهي) مى‌توان مطمئن شد که فيلم و صداى همراه براى آن برداشت همگاه خواهند بود. بعضى اوقات از وسيلهٔ تقه‌زنى خودکار استفاده مى‌شود - که يک قاب تصوير را روشن کرده و به‌طور همزمان صدايى را در نوار صوتى ايجاد مى‌کند. در بعضى موارد، يک تختهٔ تقه‌زن نيز در انتهاى صحنه فيلم‌بردارى مى‌شود.


- سيستم فيلم و صداى مجتمع : در اين روش، که غالباً براى فيلم‌بردارى اخبار تلويزيونى به‌کار مى‌رود، صدا بر لبهٔ مغناطيسى تصوير ضبط مى‌شود. با اين وجود، جدائى ۲۸ قاب صدا از تصوير همراه خود (صدا جلوتر از تصوير است و حدود يک ثانيه با يکديگر اختلاف دارند) باعث مى‌شود تدوين تصوير به صدا آسيب برساند - يعنى برش تصوير دلخواه، صدا را در نقطهٔ ديگر قطع مى‌کند.


حاشيهٔ (لبهٔ) صوتى فيلم را مى‌توان به طريقهٔ نورى روى فيلم ضبط کرد؛ براى اين عمل از سيستم تغيير غلظت نور استفاده مى‌شود. اين لبهٔ نورى در طول حاشيهٔ فيلم چاپ مى‌شود و بدين ترتيب يک نسخهٔ مجتمع (صدا و تصوير) از فيلم و صداى آن به‌وجود مى‌آيد.


در بسيارى از سازمان‌هاى تلويزيوني، فيلم و صداى ضبط شده به‌طريقهٔ مغناطيسى را در کليهٔ مراحل از يکديگر جدا مى‌کنند، سپس آنها را در وسايل ويژهٔ نمايش فيلم در تلويزيون (تله‌سينما) همگاه کرده و پخش مى‌کنند. اکثر سازمان‌هاى تلويزيونى از فيلم ۱۶ ميلى‌مترى استفاده مى‌کنند؛ قطعى که بين هزينه‌هاى اجرائى و کيفيت دلخواه تصوير تعادل مناسبى به‌وجود مى‌آورد. امکانات مورد استفاده در اين روش به‌نحو قابل ملاحظه‌اى سبک هستند. به ويژه اگر با دوربين‌هاى گران‌قيمت و سنگين ۳۵ ميلى‌مترى مقايسه شوند.


براى دست‌يابى به روش‌هاى کم‌هزينه‌تر، قطع ديگرى به نام فيلم سوپر ۸ با حاشيهٔ مغناطيسى صدا مورد استفاده قرار گرفته است؛ اگر چه کيفيت نازل تصويرى آن مشکلاتى ايجاد مى‌کند. براى ساده کردن فرآيند تدوين، فيلم ــ‌سوپر ۸ــ را به نوار ويدئو منتقل کرده و حاشيهٔ صوتى آن را روى نوار صوتى ديگر ضبط مى‌کنند.