نوار ويدئو به شکل حلقه‌اي، کارتريج و کاست موجود است. دو نوع اخير يعنى کارتريج و کاست در قوطى‌هاى دربسته بوده و آسيب‌پذيرى آنها اندک است. سيستم‌هاى جاروزنى چهارباندى و مارپيچ با انواع اين نوارها قابل استفاده هستند.


اگر چه اندازهٔ نوار ويدئوى چهارباندى استاندارد شده است (کواد - ۱ و کواد - ۲) اما سيستم‌هاى جاروزنى مارپيچ انواع مختلفى دارد. اين موضوع باعث مى‌شود که قابليت تعويض نوار بين سيستم‌هاى چهارباندى محدود شود. به‌طور کلي، نوارهاى ويدئوى عريض‌تر و با سرعت بيشتر مناسب‌تر هستند اما از نظر اقتصادى به‌صرفه نبوده و به فضاى نگهدارى بيشترى نياز دارند.


کاست‌ها و کارتريج‌ها به‌ويژه براى پخش برنامه‌هاى کوتاه‌مدت مانند آگهى‌هاى تجاري، اطلاعيه‌ها و مطالب اطلاعاتى مناسب هستند. در بعضى سيستم‌هاى تدوين نوار ويدئو اين قالب از نوارها براى نگهدارى موقت مواد تصويرى نوارهاى طولانى‌تر استفاده مى‌شوند تا بعداً اين مواد انتخاب شوند و در برنامه به‌کار روند. آگهى‌هاى تجارتى که به‌صورت فيلم هستند به کاست‌هاى ۲ اينچى منتقل مى‌شوند تا حمل و نقل آنها ساده‌تر باشد. طرح‌هاى خاصى از اين وسايل را مى‌توان با ۲۴ برنامهٔ انتخابى براى دسترسى فورى و نمايش خودکار و نيمه خودکار پر کرد. کارتريج‌هاى فشارى اين اعمال را انجام مى‌دهند: شروع آنى و خودکار هنگام ميان‌گذارى تصاوير، بازگشت خودکار نوار به ابتداى حلقه، توقف در انتهاى نوار، حرکت سريع به جلو تا بخش انتخاب شده، بازگشت نوار در پايان زمان تعيين شده و کنترل از راه دور.

قطع‌هاى رايج نوار ويدئو

چهار لبه (در قطع‌هاى کواد - ۱، کواد - A ۱، کواد - ۲) ●پهناى نوار: ۵ سانتى‌متر (۲ اينچ)
●سرعت نوار: ۳۸ سانتى‌متر در ثانيه
●مدت نوار: ۶۰، ۹۰، ۹۶ و ۱۹۲ دقيقه
جاروزنى مارپيچ - قطع‌هاى ناسازگار متعدد هستند. سرعت‌هاى نوار ۷/۱ تا ۲۸ سانتى‌متر در ثانيه، ۵۳/۹ سانتى‌متر در ثانيه(Cنوع) ، ۲۴/۵ سانتى‌متر در ثانيه (نوعB).
●پهناى نوار:
۵ سانتى‌متر (۲ اينچ) - بهترين کيفيت تصوير، با سرعت ۶/۱۷ سانتى‌متر در ثانيه.
۲۵/۴ سانتى‌متر (۱ اينچ) - کيفيت مرغوب (براى گزارش تلويزيونى اخبار).
۱۹/۰۵ ميلى‌متر (۲/۳ اينچ) - کيفيت خوب تصويرى در مصارف مختلف. قطع U-matic.
۱۲/۵ ميلى‌متر (۲/۱ اينچ).
۶/۲۵ ميلى‌متر (۴/۱ اينچ).
نوارهاى کارتريج و کاست
●پهناى نوار:
۵ سانتى‌متر (۲ اينچ) - مدت ۱۰ ثانيه تا يک ساعت.
۲۵/۴ ميلى‌متر (يک اينچ) - مدت ۱۰ ثانيه تا يک ساعت.
۱۹ ميلى‌متر (۴/۳ اينچ) - مدت ۱۰، ۱۵، ۳۰ ثانيه تا يک ساعت.
۱۲/۷ ميلى‌متر (۲/۱ اينچ) - مدت ۲/۱ ساعت تا ۳ ساعت.