در مورد فرمت آنالوگ، لازم است مدير کتابخانهٔ رسانه‌ها چگونگى استفاده از مواد را در نظر بگيرد و سطح کيفيت مورد نياز و ضريب تراکم مناسب را مشخص کند. به‌عنوان نمونه، در يک کتابخانه پزشکى که عکس‌ها به قصد کمک به تشخيص يا مهارت‌آموزى مورد استفاده قرار مى‌گيرند، ممکن است به تصاويرى با کيفيت بسيار بالا احتياج باشد. بنابراين لازم است تجهيزات براساس استانداردهاى مديريت رنگ درجه‌بندى شوند تا امکان تحليل معنادار تصاوير فراهم شود. در طرف ديگر اين کفه، تصاوير با تفکيک‌پذيرى پائين در فرمتى کوچک قرار دارند که ممکن است براى نمايش مثلاً يک ديسک نورى موسيقى که در وب‌سايت قرار داده شده، کفايت کنند.