هدف عبارت‌خوانى افزايش سرعت مطالعه است، از طريق خواندن عبارات و جملات به‌عوض خواندن کلمات. سرعت تقريبى عبارت‌خوانى بين ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه در دقيقه است.

فوايد عبارت‌خوانى به قرار زير مى‌باشند:


- افزايش سرعت مطالعه از طريق کاهش سريع کلمه به کلمه خواندن.


- افزايش درک مطلب از طريق شناسائى انديشه‌ها و مفاهيم و رابطهٔ بين آنها.


- افزايش تمرکز حواس و لذت حاصل از مطالعه از طريق هماهنگ کردن سرعت خواندن با سرعت فکر کردن.