هدف خواندن تجسسى افزايش دامنهٔ تمرکز حواس و درک عميق‌تر معانى است.


فوايد خواندن تجسسى به‌شرح زير هستند:


- کمک به تمرکز حواس از طريق تحريک حس کنجکاوي.


- غلبه بر تنبلي، حالت کسلي، و پرتى حواس از طريق شرکت فعالانه در مطالعه.


- آمادگى بيشتر براى گذراندن موفقيت‌آميز امتحانات و شرکت در بحث‌هاى کلاسي.


- افزايش زمان نگهدارى مطالب در حافظه، از طريق کسب رضايت حاصل از دادن پاسخ درست به سؤالات.


- افزايش آفرينندگي، از طريق نوع تفکرى که هدف آن همواره طرح پرسش و جستجو براى دادن پاسخ به پرسش است.