خواندن در يک هفته

افراد شاغل و متخصص

افراد شاغل و متخصص تعداد تقريبى کلمات
يادداشت‌هاى اداري، مکاتبات، و گزارش‌ها ۱Ր،۰۰۰
۳۰ درصد از دو روزنامه (مثل نيويورک تايمز - The New York Times، وال اِستريت جورنال - The Wall Street Journal) ۴۰۰۰
۸۰ درصد از سه نشريهٔ تجرى (مثل هاروارد بى‌زى‌نس رويو - Harvard Business Review، فوربس - Forbes - فايننشال اکسکيوتيو - Financial Executive) ۱۵۰،۰۰۰
۵۰ درصد از دو مجلهٔ خبرى (مثل تايم - Time - نيوزويک - Newsweek - بى‌زى‌نس ويک - Budiness Week ) ۴۵،۰۰۰
۲۵ درصد از يک کتاب (داستانى يا غيرداستاني) ۳۵،۰۰۰
۲۵ درصد از يک مجلهٔ سرگرم‌کننده (مثل نيويورکر - New Yorker - اسپورتس ايلوستريتت - Sports Illustrated ) ۳۰،۰۰۰
جمع کل ۸۱۵،۰۰۰


۸۱۵،۰۰۰ کلمه مطلب خواندني، اگر با سرعت ۲۵۰ کلمه در دقيقه خوانده شوند، نياز به ۵۶ ساعت در هفته يا هشت ساعت در روز خواهند داشت.

خانم خانه‌دار

خانم خانه‌دار تعداد تقريبى کلمات
۳۰ درصد از يک روزنامه (نيويورک تايمز) ۳۰۰،۰۰۰
۸۰ درصد از يک مجلهٔ سرگرم‌کننده (هارپرز ستردى رويو - Harper's Saturday Review) ۲۰،۰۰۰
۸۰ درصد از يک مجلهٔ بانوان (ليدز هوم جورنال - Ladies Home Journal) ۴۸،۰۰۰
۲۵ درصد از يک کتاب داستان (حدود يک کتاب در هر ماه) ۳۵،۰۰۰
جمع کل ۴۰۳،۰۰۰


۴۰۳،۰۰۰ کلمه مطلب خواندني، اگر با سرعت ۲۵۰ کلمه در دقيقه خوانده شوند، نياز به ۳۸ ساعت در هفته يا ۵ ساعت در روز خواهند داشت.

دانشجو (سال اول دوره ليسانس)

دانشجو (سال اول دوره ليسانس) تعداد تقريبى کلمات
تکاليف درسي
زيست‌شناسي
کتاب کورموندي، مفاهيم بوم‌شناسى - Kormondy, Concepts of Ecology - سال ۱۹۶۹، فصل ۴ ۱۶،۸۰۰
انگليسي
کتاب بيل و کُرگ، انديشه در نثر (Beal & Korg, Thought in Prose)، چاپ دوم، صفحات ۱۶۰-۱۲ ۱۷،۳۲۵
کتاب هاردي، جود گمنام (Hardy, Jude the Obscure)، چاپ اول، قسمت‌هاى ۳ و ۴ تاريخ آفريقا - آمريکا ۵۴،۰۵۴
تاریخ آفریقا_آمریکا
ال کينس، برده‌دارى (Elkins, Slavery)، چاپ دوم، فصل دوم علوم سياسي ۱۵،۶۰۹
علوم سیاسی
برنز و پلتاسون، حکومت به‌وسيلهٔ مردم (Burns & Peltason, Government by the people)، چاپ پنجم، فصل‌هاى ۲۲، ۲۳، ۲۴ ۳۴،۱۹۵
مقالهٔ تحقيقي
بکر، بيانيهٔ استقلال (Becker, The Declaration of Independence،) صفحه ۲۹۷ ۵۶،۶۳۷
برينتون، تشريح انقلاب (Brinton, The Anatomy of Revolution)، صفحه ۲۶۴ ۱۰۸،۲۴۰
گيبسون، فرا رسيدن انقلاب (Gibson, The Coming of the Revolution)، صفحه ۲۳۳ ۸۷،۸۴۱
مور، يادداشت‌هاى روزانه مربوط به انقلاب آمريکا (Moore, Diary of the American Revolution)، جلد دوم ۲۰۰،۶۴۰
مجلات و روزنامه‌ها
۲۵ درصد از يک روزنامه ۲۱۵،۰۰۰
۵۰ درصد از يک مجلهٔ خبري ۲۵،۰۰۰
۵۰ درصد از يک مجلهٔ سرگرم‌کننده ۲۵،۰۰۰
جمع کل ۸۵۶،۳۴۱


۸۵۶،۳۴۱ کلمه مطالب خواندي، اگر با سرعت ۲۵۰ کلمه در دقيقه خوانده شوند، ۵۷ ساعت در هفته، تقريباً ۸ ساعت در روز، لازم دارند.


با توجه به اينکه هر يک از افراد فوق، علاوه بر مطالعه، کارهاى زياد ديگرى نيز دارند، صرف پنج تا هشت ساعت در هر روز براى مطالعه، حتى براى يک دانشجو، کارى عملى نيست. بنابراين، نياز به بهبود روش مطالعه حتمى است.