۱. در مطالعهٔ اجمالى خود به‌دنبال روال‌ها و مضمون‌ها بگرديد.


۲. در مطالعهٔ خود سؤالاتى طرح کنيد که به‌نظرتان سؤالات مناسبى براى امتحان خواهند بود. در تهيهٔ سؤالات خود زياد زيرکانه در پيش‌بينى کردن سؤالات کار نکنيد، بلکه سؤالاتى را در نظر بگيريد که بيشتر حاوى نکات و مطالب مهم و توضيحات مربوط به آنها هستند. توجه خود را بر روى سؤالاتى متمرکز کنيد که مطالب مختلف خواندن را به‌هم ربط مى‌دهند.


۳. با توجه به سؤالات خود نکات علامت‌گذارى شده و حاشيه‌نويسى شدهٔ خود را دوره کنيد. سؤالات خود را با توجه به تز اصلي، نکات اصلي، و اطلاعات جزئى جواب دهيد.


۴. بيشتر وقت خود را صرف سازمان دادن و از نو بيان کردن انديشه‌ها بکنيد، نه اينکه تنها به دوباره خواندن مطالب علامت زده شده بپردازيد. پاسخ دادن به سؤالات انشايى اغلب مستلزم از نو بيان کردن و بازسازى انديشه‌ها و مضامين به راه‌هاى تازه است.


۵. مطالب را به‌ زبان خود بيان کنيد. اگر اين‌کار را پيش از امتحان نمى‌توانيد انجام دهيد، احتمالاً به هنگام امتحان هم قادر به انجام آن نخواهيد بود.


۶. براى به‌کار بردن فنون خواندن انتقادى جهت بيان طرز فکر و نظر انتقادى خود، خصوصاً در مورد دروس مربوط به علوم انسانى و ادبيات، آمادگى کسب کنيد.


۷. اگر بيش از يک کتاب را در يک درس مورد استفاده قرار داده‌ايد، مطمئن شويد که هر کتاب را به‌خوبى ياد گرفته‌ايد و مى‌توانيد روابط بين آنها را از طريق مقايسه و مقابله بيان کنيد.