مطلوب‌ترين راه افزايش واژگان کشف معانى واژه‌هاى جديد در متنى است که اين واژه‌‌ها در آن به‌کار رفته‌اند. وقتى که در يک متن به کلمه‌اى تازه برمى‌خوريد، سعى کنيد معنى آن را با استفاده از کلماتى که قبل و بعد از آن مى‌آيند حدس بزنيد. در بسيارى از مواقع مى‌توانيد معنى کلمه را حدس بزنيد، بدون اينکه لازم باشد جريان مطالعه را به هم بزنيد و از طريق مراجعه به فرهنگ لغت معنى کلمه را پيدا کنيد. مفيد است که کلمات تازه را در انتهاى کتاب يادداشت کنيد و شماره صفحه‌اى را که در آن قرار دارد نيز بنويسيد. پس از پايان مطالعه به فرهنگ لغت مراجعه کنيد و معنى کلمه را با آنچه خود حدس زده‌ايد مقايسه کنيد.


روش دوم افزايش واژگان، که مى‌توان آن را به همراه حدس زدن معنى با استفاده از متن به‌کار برد، تجزيهٔ کلمه به اجزاء آن يعنى پيشوند، ريشه، و پسوند است.(قسمت‌هائى از مبحث تجزيهٔ کلمه که منحصراً مربوط به کلمات انگليسى هستند و ترجمهٔ آنها کمکى به خوانندهٔ فارسى زبان نمى‌کند ترجمه نشده‌اند) ... وقتى که به يک کلمهٔ ناآشنا برمى‌خوريد، سعى کنيد معنى اجزاء تشکيل دهندۀ آن را حدس بزنيد، و بعد با پهلوى هم قرار دادن اين اجزاء معنى کلمه را حدس بزنيد.


راه ديگر افزايش واژگان استفاده از فرهنگ لغت است. از آنجا که بعضى واژه‌ها معانى متفاوت دارند، به هنگام استفاده از فرهنگ لغت، آن معنى را انتخاب کنيد که با توجه به متن معنى درست کلمه است.