عدم توانايى تشخيص نکات اصلى از اطلاعات جزئى

بعضى خوانندگان به تمام مطالب يکسان اهميت مى‌گذارند و توجهى به اهميت متفاوت سطوح مختلف معنى از جمله تز اصلي، نکات اصلي، و اطلاعات جزئى نمى‌کنند. اين کار به درک غير کامل و همچنين نگهدارى ناقص در حافظه مى‌انجامد. اگر شما به‌مطالب مختلف اهميت يکسان مى‌دهيد، و توجهى به ساختمان مطلب نداريد، معمولاً به هنگام خلاصه کردن مطالبى که مى‌خوانيد دچار اشکال مى‌شويد.


براى مجزا ساختن نکات اصلى و اطلاعات جزئى پيشنهادهاى زير را مورد توجه قرار دهيد:


الف- پيش از خواندن کامل يک کتاب آن را به‌صورت اجمالى بخوانيد:

بعد از اينکه شما متوجه تز کلى و نکات اصلى مطلب شديد، يک چارچوب فکرى براى شما آماده شده است تا اطلاعات جزئى را بتوانيد به آن مربوط کنيد.


ب- مطالب را سازمان بدهيد، و حاشيه‌نويسى کنيد:

سطوح مختلف اهميت را از هم متمايز سازيد. آيا فهم شما از تز اصلى بيانگر عنوان مطالب هست؟ آيا نکات اصلى تز اصلى را حمايت مى‌کنند؟ آيا اطلاعات جزئى نکات اصلى را حمايت مى‌کنند؟


پ- خلاصه کنيد:

سعى کنيد تز اصلي، نکات اصلي، و اطلاعات جزئى لازم را به زبان خود خلاصه کنيد. به‌نظر شما تز اصلى يک نتيجه‌گيرى منطقى بر اساس نکات اصلى هست يا نه؟

مشکلات به ‌ياد آوردن

خيلى زياد اتفاق مى‌افتد که به هنگام مطالعه مطالب را ياد مى‌گيريم ولى به‌ سرعت مطالب ياد گرفته شده را فراموش مى‌کنيم. اين مشکل مى‌تواند از موانع فوق‌الذکر، چون کلمه‌خوانى و اهميت مساوى قائل شدن براى سطوح مختلف معني، ناشى شود. براى رفع اين مشکل بايد پيشنهادهاى بالا را مورد توجه قرار دهيد. علاوه بر پيشنهادهاى فوق، بعد از هر مطالعه، با صرف يکى دو دقيقه، تز اصلى و نکات اصلى مطلب را به‌طور ذهنى مرور کنيد. بعد يک خلاصه از آنچه را که خوانده‌ايد تهيه کنيد. بعد از نوشتن اين خلاصه، به مطلب برگرديد و ببينيد که چيز مهمى را از قلم نينداخته باشيد. هم‌چنين ساختمان خلاصه‌اى را که تهيه کرده‌ايد مورد بررسى قرار دهيد. اين خلاصهٔ تهيه شده بايد واضح، کامل، و دقيق باشد.