خواننده به هنگام تحصيل مهارت‌هاى تازه در نحوهٔ کار خود تغيير ايجاد مى‌کند؛ يعنى در رفتار او تغييراتى ايجاد مى‌شود. در اين حال اگرچه ممکن است عقل او حکم کند که راه تازه بهتر است، ولى ممکن است احساس او نسبت به ‌روش قبلى تعصب نشان دهد. اين مقاومت در موقعى‌که موانعى در سر راه کار تازه قرار مى‌گيرند و شکست‌هاى موقتى ايجاد مى‌شوند افزايش مى‌يابد. کودک ابتدا خزيدن را ياد مى‌گيرد، و بعد راه رفتن را. در حين انتقال از خزيدن به راه رفتن اگر کودک به ‌سختى زمين بخورد و صدمه ببيند، يادگيرى راه رفتن او به تعويق خواهد افتاد، و زحمت زياد و شهامت فوق‌العاده لازم است تا کودک بار ديگر به راه رفتن اقدام کند.


اين امر در مورد يادگيرى مطالعهٔ بهتر نيز صادق است. راه‌هاى قديمى مطالعه راه‌هاى امن‌ترى هستند، ولى اگر راه تازه را آموختيد دنياى تازه‌اى به ‌روى شما باز شده است. براى اين منظور بايد صبور باشيد و با پشتکار به‌روش‌هاى تازه چيره شويد.


بر سر راه چهار خصوصيت مطالعه و تحصيل ثمربخش، يعنى انعطاف در سرعت، درک و نگهدارى مطالب در حافظه، تمرکز حواس، و ارزشيابى انتقادي، موانعى وجود دارند. اگر در حين کار متوجه اين موانع شديد، مطمئن باشيد که در اين راه تنها نيستيد.


- غلبه موانع ارزشيابى انتقادى

خواندن کتاب به‌طور غيرفعال خوراک ذهنى فراهم نمى‌آورد، بلکه ذهن را به يک کاغذ خشک‌کن تبديل مى‌کند.