بيمه

تجهيزات و مواد مرتبط با کار غالباً تحت پوشش بيمهٔ محتويات خانه نيستند. لازم است که به ريزه‌کارى‌هاى بيمه توجه کنيد. چندين شرکت بيمه‌نامه‌هاى خاصى را براى پوشش دادن به دفترهاى خانگى به‌وجود آورده‌اند، و در برخى از بيمه‌نامه‌ها، بيمه‌نامه‌هاى مجزائى براى تجهيزات کارى قابل حمل ارائه مى‌شود که هزينهٔ ورود مجدد اطلاعات از دست رفته را در صورت به سرقت رفتن رايانهٔ کيفى زير پوشش مى‌گيرد.


دورکاران خويش‌فرما ممکن است به بيمه درمانى تکميلى توجه کنند، به‌خصوص اگر داراى عائله باشند. امکان بيمه شدن در برابر بيمارى‌هاى خاصى که مانع از کار کردن مى‌شود يا در برابر پى‌آمدهاى حوادث وجود دارد. در بيمهٔ بهداشتى دائمي، براى مواقع بروز ناتوانى در انجام کار به‌دليل جراحت يا بيمارى جدي، مستمرى منظم پيش‌بينى شده است.


بيمه مسؤوليت حرفه‌اى در برابر کارى که موجب ضرر يا آسيبى به خدمتگير شود، از فرد حفاظت مى‌کند.


فريزر (۱۹۹۳) گزارش مى‌دهد که هنوز سابقه‌اى ثبت نشده که نشان دهد از يک کتابدار يا اطلاع‌رسان به‌خاطر ضرر و زيان وارده از ناحيه کار او به خدمتگير، شکايتى صورت گرفته باشد، و نيز اينکه بهترين دفاع در اين حال توجه به ارتقاء حرفه‌اى است. با اين حال، او اين نوع از بيمه را براى آن دسته از افراد توصيه مى‌نمايد که مشاورهٔ آنان ممکن است ضرر مالى به خدمتگير وارد کند، وى استفاده از عبارات روشن و معقول در رفع مسؤوليت را پيشنهاد مى‌کند، مثل بيان اينکه از بابت خطاهاى موجود در منابع چاپي، هيچ مسؤوليتى متوجه شما نيست.

حفاظت داده‌ها

اگر اطلاعات درباره افراد در قيد حيات در يک رايانه نگهدارى مى‌شود، بايد آنها را در ادارهٔ ثبت حفاظت داده‌ها به ثبت برسانيد. بهاء استاندارد اين کار در حال حاضر ۷۵ پوند براى سه سال است. ورودى ثبت‌‌شدهٔ استفاده‌کننده از داده‌ها حاوى اين اطلاعات است: توصيفات عامى دربارهٔ آن داده‌هاى شخصى که استفاده‌کننده از داده‌ها در اختيار دارد، هدفى که اين داده‌ها، در آن راستا به‌کار مى‌روند، مآخذ و منابعى که استفاده‌کننده از داده‌ها مايل است اطلاعات آنها را فاش کند و نيز کشورها يا سرزمين‌هاى خارجى که استفاده‌کننده از داده‌ها احتمالاً مايل است داده‌هاى شخصى را به آنها منتقل کند.

اطلاعات حقوقى

دورکاران خويش‌فرما چه بسا به توصيه دربارهٔ جنبه‌هاى حقوقى ادارهٔ يک پيشه، از قبيل وضعيت صنفى يا قانون قراردادها احتياج دارند. يک مشاور متخصص در قوانين شرکت‌ها را مى‌توان از طريق کتابخانهٔ عمومى يا اتاق بازرگانى محل يافت. از دفتر مشاورهٔ شهروندان نيز مى‌توان توصيه‌هاى حقوقى دريافت کرد.


انجمن حقوق طرحى موسوم به وکلا در خدمت پيشهٔ شما را اداره مى‌کند که نمايندهٔ در حدود ۱۷۰۰ شرکت مشاورهٔ حقوقى در انگلستان و ولز مى‌باشد. اين شرکت‌ها به دور يکديگر جمع شده‌اند تا اطمينان حاصل کنند که تمامى پيشه‌ها، و به‌خصوص پيشه‌هاى کوچک‌تر که مدير و مالک هر شرکت يکى است، در هنگام نياز، به مشاورهٔ (Lawyers for your Business) حقوقى مطمئن دسترسى دارند. طرح وکلا در خدمت پيشهٔ شما مجموعه‌اى از رهنمودهاى گام‌به‌گام در موضوعات حقوقى مؤثر بر کسب و کار منتشر مى‌کند. عقد قرارداد با مشتريان و تأمين‌کنندگان به بحث دربارهٔ مسائل ملازم با بستن قرارداد کارى و استفاده از آن مى‌پردازد و دربارهٔ برخى از موضوعات مربوط به خريد کالاها و خدمات براى يک پيشه، توصيه‌هائى ارائه مى‌دهد.