راهنماى بين‌المللى شابک ناشران (Publishers International ISBN Directory - PIID) شامل کليه پيش شماره‌هاى اختصاص يافته به ناشران (در اين راهنما، علاوه بر شناسه‌هاى اختصاصى ناشران، نشانى و مشخصات کليه ناشران عضو نظام شابک در سطح جهان درج مى‌شود.) است که معمولاً به دو شکل چاپى و لوح فشرده منتشر مى‌شود.


- خبرنامه شابک (ISBN Newsletter):

خبرنامه شابک معمولاً نکاتى درباره کنفرانس بين‌المللى شابک به‌دست مى‌دهد.


- کتاب‌شناسى شابک:

تا سال ۱۹۹۸ کتاب‌شناسى شابک به‌طور منظم در خبرنامه شابک منتشر مى‌شد؛ همچنين در هم‌کرد آنها در سال ۱۹۹۴ منتشر شد.