کُد استاندارد بين‌المللى اثر (International Standard Work code - ISWC) (ايزو ۱۵۰۷) وسيله‌اى براى تشخيص حقوق معنوى است؛ مانند آثار ادبى و موسيقى که در داخل فهرست آثار کنترل‌شده از سوى کنفدراسيون بين‌المللى انجمن‌هاى آهنگ‌سازان و نويسندگان (The International Confederation of Societies of Author and Composers - CISAC) وجود دارد. اين نظام استفاده از کُدهاى استاندارد را در سطح بين‌المللى مطرح کرده باعث مى‌شود حقوق معنوى هر شخص از ديگرى با استفاده از بانک اطلاعات کامپيوترى و اسناد مرتبط، شناسائى و تفکيک گردد. بدين ترتيب، استفاده از اين کُد براى مديريت حق مؤلف (Copy Right) امرى اجتناب‌‌ناپذير است.


اهداف اجرائى ISWC در دو مرحله بسط و گسترش يافت؛ به نوعى که سبب ايجاد دو استاندارد مجزا گرديد که يکى براى آثار موسيقى و ديگرى براى آثار ادبى است. البته در حال حاضر ISWC منحصراً به آثار هنرى تعلق مى‌گيرد.


شناسه ISWC، خلاقيت‌ها (استعدادها) را شناسائى مى‌کند، نه اجزاء فيزيکى آثار را. اجراهاى ويدئوئى آثار ثبت‌شده هنرى ISAN مى‌گيرند، آثار نويسندگان و مترجمان اُپرا حائز شرايط دريافت ISBN هستند و کتاب‌هاى نت موسيقى بايد ISMN دريافت کنند. صداهاى ضبط شده اُپرا ISRC دريافت خواهند کرد. هنوز (در سال ۲۰۰۰) شناسه ISWC يک اثر کارى ايزو (ISO DIS 15707) است. با وجود اين حقيقت که ISWC هنوز در اولين مرحله اجرائى براى اهداف مديريت حقوقى است. اين کد شامل يک حرف T است که به‌دنبال آن ۹ رقم با يک رقم کنترل قرار مى‌گيرد و توسط سازمان جهانى ISWC اداره مى‌شود:


CISAC
mcps
Elgar House
41Streatham High Road
London Sw 161 ER
United Kingdom
Tel: (+44208) 7694400
Fax: (+44208) 7698792


رمز استاندارد بين‌المللى آثار متنى (ISTC) به‌صورت جارى يک اثر کارى ايزو (ISO21047) است.