در ۳۰ سال گذشته نظام شماره استاندارد بين‌المللى کتاب (شابک) (International Standard Book Number - ISBN) موفقيت‌هاى چشمگيرى کسب کرده و آنچنان بر صنعت نشر جهان مسلط شده که عملاً تجارت کتاب بدون آن غيرممکن شده است. با وجود شابک، سفارش و توزيع به کيفيت مطلوبى رسيده و در بازار، حجم عظيمى از انتشارات، تنها با داشتن شابک کنترل‌پذير شده است.


شابک در شکل رمزينه (Barcode)، شماره‌اى نسبتاً کوتاه و قابل خواندن به‌وسيلهٔ ماشين (Machine - Readable) است که نه تنها براى شکل چاپى کتاب، بلکه براى بسيارى از کتاب‌هاى غيرچاپي، به‌خصوص نشريات الکترونيکى که با ويژگى‌هاى تک‌نگاشتى (Monographic) و ثابت تهيه مى‌شوند نيز قابل استفاده است.


از زمان انتشار ويرايش سوم راهنماى استفاده از شابک در سال ۱۹۸۶، دنياى نشر با پيشرفت سريعى مواجه بوده است؛ در نتيجه متخصصان حوزه کتاب خواستار رهنمودهاى ويژه‌اى براى استفاده از شابک شدند.


اخيراً، قراردادى بين سازمان جهانى شابک، سازمان شماره‌گذارى بين‌المللى کالا (EAN - International Article Numbering Association) و انجمن کُدگذارى يکسان (UCC- Uniform Code Council) به‌منظور استاندارد کردن استفاده از رمزينه است.