کار در تحريريه خبر

افرادى که معيارهاى حرفهٔ خبرنگارى را دارند و جذب رسانه مى‌شوند ضرورت دارد بين يک تا دو سال در تحريريهٔ خبر کار کنند تا با تنظيم کردن خبر، شناخت سبک‌هاى خبر و آسيب‌شناسى خبر، ويژ‌گى‌هاى خبر راديو و تلويزيونن، ساختار خبر راديو و تلويزيون، مفاهيم و اصطلاحات رايج در حوزه‌هاى خبري، شيوه‌هاى برقرارى ارتباط، وظايف، فعاليت‌ها و اهداف رسانه و شناخت نياز مخاطبان به‌خوبى آشنا مى‌شوند.


همزمان با کار در تحريريهٔ خبر، خبرنگار مى‌تواند به همراه خبرنگاران با تجربه و کارآزموده در صحنهٔ رويدادها، خبر مکتوب تهيه و ارسال کند و نتايج کار خود را در معرض قضاوت سردبيران و ديگر خبرنگاران قرار دهد.

خبرنگارى راديو

خبرنگاران راديو معمولاً از بين خبرنگارانى که با شيوه‌هاى تهيه و تنظيم خبر مکتوب به‌خوبى آشنا شده‌اند، انتخاب مى‌شوند و آموزش اين مرحله را به‌مدت يک تا دوسال در گروه‌هاى خبر راديو سپرى مى‌کنند. در اين مدت خبرنگاران به مهارت‌هاى توانائى در گفت، توصيف پديده‌ها، اداء کلمات، قدرت بداهه‌گوئى و سرعت در بيان مطالب دست مى‌يابند و با شيوه‌هاى استفاده از صدا، موسيقي، افکت، سرود و کلام و ساختار خبر راديو و نيازهاى مخاطبان آن به‌خوبى آشنا مى‌شوند.


شغل خبرنگارى از جمله شغل‌هائى است که به تمرين فراوان نياز دارد. تهيه خبر سرصحنه و توصيف رويدادها، ممارست و تبحر فراوان مى‌خواهد. با عنايت به اين نکته اين شغل با استرس فراوان ناشى از محدوديت‌ها قيد و بندهاى محيط گزارش و اضطراب درونى و اضطراب ناشى از چگونگى نتيجهٔ کار همراه است، از اين‌رو خبرنگاران با دشوارى‌هاى گوناگون مواجه هستند که با درايت مى‌توانند سد اين دشوارى‌ها را بشکنند و تهيه گزارش را سهل و آسان سازند. خبرنگارانى که در مرحلهٔ تهيه خبر مکتوب موفق هستند و در تنظيم آن حاذق و چيره‌دست شده‌اند، به هنگام کار در گروه‌هاى خبر راديو پس از کسب آموزش‌هاى لازم بايد اندوخته‌هاى خود را در حضور استادان زبردست پس دهند؛ اين کار به اين شکل امکان‌پذير راست که رسانه‌ها مى‌توانند با داير کردن کارگاه آموزشي، نحوه و شيو‌ە‌هاى تهيه و ارسال گزارش خبرى را به‌طور عملى به خبرنگاران آموزش دهند. در اين مرحله هرچقدر تعداد خبرنگاران کمتر باشد، امکان بهره گرفتن از آموزش بهتر است. در کارگاه آموزشى نقاط قوت و ضعف خبرنگاران به‌‌طور وضوح مشخص مى‌شود و سردبيران مى‌توانند براى استمرار نقاط قوت و جبران نقاط ضعف چاره‌انديسى کنند. از جمله موارد ديگرى که در کارگاه آموزشى قابل بررسى است، نمونهٔ فعاليت و کار خبرنگاران است که به‌خوبى مى‌توان آنها را نقد و بررسى کرد.


همزمان با برپائى کارگاه آموزشي، برگزارى کلاس‌هاى تئورى در زمينه‌هاى مختلف نيز ضرورت دارد، خبرنگارى راديو در مقايسه با تلويزيون هزينهٔ کمترى دارد و تهيه خبر راديو به نيروى انسانى کمترى نياز دارد و مراحل کار پيچيده نيست. خبرنگاران بايد تهيه خبرهاى راديوئى را نه تنها در محيط کار، بلکه در منزل نيز تمرين کنند تا تسلط بيشترى براى ارائه خبر پيدا کنند.


خبرنگارانى که در پايان اين مرحله قادر باشند وضعيت صحنهٔ رويداد را با عبارات و کلمات مناسب توصيف کنند و شنونده را قادر به درک محيط گزارش و وقايع آن کنند، موفق خواهند بود.


از جمله مواردى که يک چهره موفق از خبرنگار نشان مى‌دهد، بيان محاوره‌اى مطالب، خطا نداشتن در گفتار، لحن دلنشين، تکيه بر نقاط جذاب و شنيدنى و پرهيز از موارد غيرجذاب است.

خبرنگارى تلويزيون

خبرنگاران تلويزيون معمولاً از بين کسانى که امتحان خود را به‌خوبى در تهيه گزارش‌هاى خبرى راديو پس داده‌اند، انتخاب مى‌شوند. اين خبرنگاران در کارگاه آموزشى خبر تلويزيون زير نظر متخصصان صدا و تصوير با شيوه‌هاى خبر تلويزيون و گزارشگرى آن آشنا مى‌شوند. کارگاه آموزشى خبر تلويزيون، فرصت‌هاى زيادى را براى انجام کار عملى خبرنگارى به‌منظور آموزش و متبلور کردن توانائى‌هاى بالقوهٔ خبرنگاران ايجاد مى‌کند و در آن شيوه‌هاى خبرنگارى به آنان آموزش داده مى‌شود.


خبرنگاران معمولاً دورهٔ دستيارى خبرنگارى راديو و تلويزيون را لااقل بايد در مدت سه‌سال طى کنند تا قادر به کسب مهارت‌هاى خبرنگارى شوند و فعاليت‌هاى خود را بايد از بخش‌هاى خبرى کم‌اهميت‌تر شروع کنند. برپائى کلاس‌هاى تئورى در زمينهٔ زيبائى شناسي، کاربرد جلوه‌هاى صوتى و تصويرى در خبر تلويزيون، آشنائى با تدوين تصاوير، شيوه‌هاى نگارش خبر تلويزيون، فنون خبرنگارى تلويزيون، چگونگى استفاده از منابع آرشيوى در خبر تلويزيون و شيوه‌هاى تهيه و توليد خبر در رسانه‌هاى خبرى جهان، از جمله مواردى است که توانائى و مهارت خبرنگار را افزايش مى‌دهد. خبرنگارانى که بين يک تا دو سال دورهٔ آموزشى خبر تلويزيون را فراگيرند و هم‌زمان تحت‌نظر خبرنگاران با تجربه خبر تلويزيونى تهيه کنند، به‌نحو شايسته‌اى قادر به تهيه، تنظيم و ارسال خبر تلويزيونى مى‌شوند. از اين‌رو مديران راديو و تلويزيون در تهيه منابع انسانى مورد نياز خود بايد برنامه‌هاى دونى تهيه کنند و به اجرا گذارند تا هيچ‌وقت با مشکل کمبود نيرو مواجه نشوند.