”فردى است که با استفاده از منابع خبري، وظيفهٔ تهيه گزارش (مکتوب، صوتى و تصويري) کامل و جامع و قابل‌پخش از يک واقعه را به‌عهده دارد“، (نظام حقوق و دستمزد صدا و سيما، ۲۱۴).