بخش‌هاى پخش خبر به انواع مختلف تقسيم مى‌‌شوند:


۱. جغرافيائي: اخبار استان، شهرستان، داخلى و خارجي


۲. موضوع: سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنرى و ورزشي


۳. زمان پخش، بامدادي، نيمروزي، شامگاهى و نيمه‌شب


۴. مدت خبر: کوتاه‌مدت و بلندمدت


۵. مخاطبان خاص: ناشنوايان، کودکان، بانوان


۶. تلفيقى از موضوع‌هاى مختلف


هريک از شبکه‌هاى تلويزيونى متناسب با اهدافى که برى رسانه خود تعريف کرده‌اند، خبرهاى خود را گزينش مى‌کنند. مثلاً اگر يک شبکه بيشتر به برنامه‌هاى فرهنگى و هنرى توجه دارد، تأکيد خود را بيشتر بر ارائهٔ اين‌گونه اخبار متمرکز مى‌کند و اگر شبکه‌اى بيشتر به برنامه‌هاى تفريحى و ورزشى توجه دارد، تأکيد خود را بر اين‌گونه خبرها قرار مى‌دهد.


بهترين شيوه براى بخش‌هاى خبرى ارائهٔ موضوعى آن است که مخاطبان خاص خود را پيدا مى‌کند و در چنين شرايطى خبر براساس موضوع و متناسب با اهداف شکبه ارائه خواهد شد.

ساختار زمانى خبر

بخش‌هاى خبرى از نظر محتوائى متناسب با مخاطبان و زمان ارائه متفاوت هستند، مثلاً ساختار بخش خبر بامدادى با خبر شامگاهى يا نيمروزى متفاوت است و سردبيران تلاش مى‌کنند متناسب با مخاطبان خود خبرهاى مورد علاقهٔ آنها را گزينش و ارائه کنند، مثلاً خبرهاى بامدادى بايد خبرهاى لطيف‌ترى باشند که شادابي، نشاط و اميد در مخاطبان ايجاد کنند و از پخش خبرهاى خشن مانند اخبار جنگ‌ها در ابتداى صبح که آغاز کار و فعاليت است، بايد پرهيز کرد. خبرهاى نيمروزى بايد بيشتر ساختار اجتماعى و مردم‌پسند باشند؛ به‌علت اينکه بخش قابل توجهى از مخاطبان خبر نيمروزى را بانوان در خانه تشکيل مى‌دهند و بايد به اخبار اجتماعى توجه بيشترى شود.


در بخش ‌خبر شامگاهى و نيمه‌شب، اغلب خبرهاى تخصصى که موردپسند متخصصان و کارشناسان هستند، پخش مى‌شوند و از پخش خبرهاى اضطراب‌آور و استرس‌زا در انتهاى شب که هنگام خواب و استراحت است، بايد پرهيز کرد. خبرهائى که معمولاً در انتهاى شب پخش مى‌شود گزيده‌اى از اخبار تخصصى علمي، فرهنگي، هنرى و ورزشى داخلى و خارجى است. در مجموعه خبري، آرام‌بخشى بسيار با اهميت است و بايد از ايجاد هيجان‌هاى کاذب و اضطراب‌آور به‌شدت جلوگيرى کرد.

ساختار اجرائى

هر بخش خبرى از لحاظ اجرائى نيز ساختار خاص خود را دارد که معمولاً شامل سه بخش زير است:

آرم يا تيتراژ خبر

آرم يا تيتراژ خبر به‌طور نمادين در ابتداى هر برنامه خبرى راديوئى يا تلويزيونى پخش مى‌شود و متناسب با ماهيت کمّى و کيفى بخش خبري، مدت آن متفاوت خواهد بود که معمولاً حدود سى‌ثانيه است.


آرم خبر در يک برنامهٔ تلويزيوني، تعدادى شات تصويرى در کنار هم تدوين شده و معنادار است که با استفاده از موسيقى و جلوه‌هاى صوتى و تصويري، نمادى از اهداف آن بخش خبرى است. آرم خبر ناخودآگاه توجه مخاطبان برنامهٔ خبر را جلب و آنها را براى ديدن خبر آماده مى‌کند.

خلاصه خبر

خلاصهٔ اخبار نکات برجسته و گزيده چند خبر مهم است که در بخش خبرى ارائه مى‌شود و معمولاً رئوس ۳ تا ۸ قطعه خبر را در برمى‌گيرد. بعضى از رسانه‌ها خلاصهٔ اخبار را با ارائهٔ ۴ تا ۶ قطعه خبر در ۶۸ ثانيه ارائه مى‌دهند، گاهى نيز ۷ قطعه خبر در اين مدت پخش مى‌شود، يعنى کمتر از ۱۰ ثانيه براى هر خبر و يک يا دو جمله براى هر خبر، جمعاً متن يک خلاصه اخبار حدود ۱۷۰ کلمه است“، (ميجر ملوين، مقدمات نگارش خبر، ۶).

مشروح اخبار

مشروح اخبار در واقع شرح مبسوط رخدادهاى خبرى است که براساس مدت زمان يک بخش خبرى و تعداد اخبارى که براى پخش انتخاب مى‌شوند متفاوت است. معمولاً در يک بخش ۱۰ دقيقه‌اى ممکن است بين ۱۵ تا ۲۰ خبر انتخاب و پخش شوند.