آشنائى ويراستاران به امور فنى از جمله شناخت اندازه و نوع حروف متن و تيترها و کاربرد آن، اندازه‌گيرى عکس و شناخت عکس‌هاى مطبوعاتى به‌منظور انتخاب بهترين‌ها، داشتن ديد، بينش و تبحر در زيبائى‌شناسى به‌منظور گزينش نوع و روش صفحه‌آرائى و ميزانپاژ و همچنين مهارت در شرح عکس‌نويسى و گرافيک خبري، امرى ضرورى است. چرا که اين سردبير است که در امور فنى تصميم نهائى را بايد بگيرد و به همين دليل بايد آگاه به حيطه مديريت خود باشد.


دبير سرويس فنى در اين وظايف به‌عنوان بازوى اجرائى سردبير و انتقال‌دهنده نظرات و تصميم‌هاى وى به قسمت‌هاى مختلف فني، حروف‌چيني، اعمال مديريت سردبير به‌عنوان مدير خبر در تحريريه و بخش فنى بسيار وسيع و متنوع است. ريزه‌کارى‌ها، خلاقيت‌ها، ابداع و نوآورى که ضرورت کار روزنامه‌نگارى است، در جريان کار حرفه‌اى مستمر، امکان بروز مى‌يابد.


سردبير بايد از مرحله اول مسلط باشد و هنگام ارسال خبر به قسمت فني، اندازه حروف متن و تيترها را در کنار آنها بنويسد. اندازه حروف معمولاً در هر روزنامه مشخص و مربوط به سيستم حروف‌چينى آن است. نمونه و اندازه حروف به ويراستار داده مى‌شود و معمولاً استمرار در استفاده و کاربرد آن، اندازه‌ها را به ياد مى‌سپارد.


ويراستار مى‌داند که حروف متن مثلاً ۸ پوينت سياه يا ۱۰ پوينت نازک يا ... است. به همين ترتيب اندازه تيترها و اجزاء تيتر نيز بايد تعيين شود. هر دستگاه حروف‌چينى چه حروف‌چينى دستي، ماشينى يا کامپيوتر اندازه‌هاى خاص خود را دارد که نمونه آن به ويراستار داده مى‌شود. اندازه تيترها بيشتر به اهميت خبر و مشى روزنامه بستگى دارد. يا اندازه حروف شرح عکس‌ها معمولاً ثابت و مانند حروف متن از قبل تعيين مى‌شود.