تيترها را به پوينت (point) اندازه مى‌گيرند و معمولاً به ۸۴،۷۲،۶۰،۵۴،۴۸،۴۲،۳۶،۳۰،۲۴،۱۸،۱۴،۱۲ پوينت محدود است. امروز کامپيوتر مى‌تواند تيترهائى با هر اندازه بسازد، اما بيشتر سردبيران به پيروى از سنت هنوز همين اندازه‌ها را رعايت مى‌کنند که معمولاً براى خبرهاى داغ صفحه اول از آن استفاده مى‌شود.


اين اندازه ۷۲
پوينت است


البته بسيارى از مطالب به تيترهائى به اين بزرگى نياز ندارند. با اين حال اگر تيتر خيلى کوچک باشد ممکن است مطلب به چشم نيايد. تعيين اندازه تيتر دشوار است. برخى از روزنامه‌‌ها تيترهاى بزرگ را ترجيح مى‌دهند اگرچه روش و تمايل روزنامه‌هائى که مى‌خواهند خود را کاملاً جدى نشان دهند در انتخاب تيترهاى کوچکتر است. با اين حال اين نکته را بايد در نظر داشت که در روزنامه‌ها با قطع کوچک (تابلويد) تقريباً هميشه تيترها کوچکتر از تيترها در قطع بزرگ است. اما يک امر حتمى است و آن، اينکه تيترهاى يک صفحه هرچه پائين‌تر مى‌رود، کوچکتر مى‌شود.

تيتر و سطر

بيشتر روزنامه‌ها از روش‌هاى خاصى براى تيتربندى استفاده مى‌کنند. مانند يک تيتر ۱-۳۰-۳ يعنى ۳ ستون، ۳۰ پوينت، يک سطر.


در يک خط: راز طول عمر کشف شد


تيتر معمولاً بالاى متن چاپ مى‌شوند. به اين ترتيب يک مطلب طولاني، تيتر طولانى‌تر و مطلب کوتاه‌تر، تيتر کوتاه‌ترى مى‌خواهد. به اين ترتيب در يک مطلب کوتاه تيتر بالا را مى‌توان به شکل ۳-۳۰-۱ (يعنى يک ستوني، ۳۰ پوينتي، ۳ خطي) نوشت:

راز
طول عمر
کشف شد


چون براى بيشتر تيترها حداکثر تا ۱۰ کلمه استفاده مى‌شود، ممکن است براى يک مطلب يک ستوني، تيتر ۳ يا ۴ سطرى لازم شود. براى مطالب چند ستونى تيتر معمولاً از يک يا دو خط بيشتر نمى‌شود. جدول زير بهترين شکل را از نظر تعداد سطر و ستون نشان مى‌دهد:


تعداد سطرها و تيترها و ستون‌ها
  تعداد ستون ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
  تعداد سطرهاى تيتر ۴ - ۳ ۳ - ۲ ۲ - ۱ ۱ ۱ ۱


- توجه:

براى تيترهاى ۲۴ پوينت و کوچکتر يک سطر کم کنيد.

متن

نوع حروف و اندازه آن تقريباً ثابت و بين ۹ پوينت تا ۱۱ پوينت (نازک يا سياه) است و اين بستگى به تعداد ستون‌هاى روزنامه دارد. عرض ستون‌ها نيز تقريباً ثابت است در ايران اين اندازه ۵/۳ يا ۴ سانتى‌متر است که در قطع بزرگ ۱۰ ستون را مى‌سازد و در روزنامه با قطع تابلويد با همين اندازه ۶ ستون را مى‌سازد.


در هر حال با هر تعداد ستون و اندازه حروف متن، اندازه‌گيرى مطلب و تصميم‌‌گيرى درباره اينکه چند ستونى باشد، بستگى به‌نوع طراحى دارد. اگر يک مطلب ۲۴ سانتى‌مترى داشته باشيم، آن را به چه شکلى بايد بست؟


شکل‌هاى فراوانى براى طراحى يک مطلب وجود دارد که در اين تصوير همان مطلب۲۴ سانتى‌مترى به دو ستوى ۸ سانتى‌مترى و دو ستون ۴ سانتى‌مترى همراه با عکس و تيتر طراحى شده است. اگر يک مطلب ۲۴ سانتى‌مترى داشته باشيم، آن را به چه شکلى بايد بست؟شکل‌هاى فراوانى براى طراحى يک مطلب وجود دارد که در اين تصوير همان مطلب ۲۴ سانتى‌مترى و دو ستون ۴ سانتى‌مترى همراه با تيتر و عکس طراحى شده است.