نگارش خبر راديو

در نگارش خبر راديو بايد به نکات زير توجه شود:


۱. بيان توصيفى خبر:

چون مخاطب صحنهٔ رويداد را مشاهده نمى‌کند (به مانند تصوير)، از اين‌رو گزارشگر بايد گزارش خود را نسبت به خبر تلويزيون مبسوط‌تر تهيه کند تا مخاطب احساس حضور در صحنهٔ رويداد کند.


۲. بيان محاوره‌اى:

مطالب خبر بايد به‌طور محاوره‌اى بيان شود، نه در قالب رسمي.


۳. از کلماتى که تداعى‌کننده محيط رويداد باشد استفاده شود:

مثلاً اگر از حضور جمعيت صحبت مى‌شود، سر و صداى جمعيت نيز در گزارش وجود داشته باشد.


۴. از کلمات و عباراتى استفاده شود که بتوان با جلوه‌هاى صوتى آنها را مستند کرد.


۵. در راديو کلمات و عبارات براى گوش نوشته مى‌شوند نه براى چشم و بايد به اين مهم دقت شود.


۶. بيان ساده:

اغلب در نقاط روستائى کشور و در جاهائى که امکان دسترسى به برق نيز وجود ندارد، از راديو بهره گرفته مى‌شود؛ از اين‌رو بايد تلاش شود خبر راديو با عبارات ساده و قابل فهم نگارش شود.

نگارش خبر تلويزيون

تلويزيون رسانهٔ ديدارى است و نگارش خبر آن علاوه بر مهارت‌هائى که در مباحث قبل بيان شد، به مهارت‌هاى ديگرى نيز نياز دارد از جمله:


۱. موجز بودن:

خبر تلويزيون چون مجموعه‌اى از صداها و تصاوير صحنهٔ رويداد را دارد که مخاطب آنها را ديده يا مى‌شنود، از اين‌رو کمتر نياز به بيان دارد و متن آن بايد کوتاه باشد.


۲. پرهيز از بيان مواردى که در تصوير گويا است، مگر آنکه قصد تأکيد بر آن وجود داشته باشد.


۳. تطابق متن و تصوير:

بين مطالب متن خبر و تصاوير آن بايد تطابق وجود داشته باشد.


۴. مطالب که براى ديدن نوشته مى‌‌شوند، به دقت فراوان نياز دارند تا موجب دوگانگى در ادراک نزد مخاطب نشوند و بايد بين مطلب و تصوير هماهنگى کامل وجود داشته باشد.