تعيين حجم مناسب اطلاعات

حجم اطلاعات خبر بايد متناسب باشد نه زياد و نه کم، که هريک ضايعه خاص خود را دارند، زيادى اطلاعات که به آن اطناب مُمِل يا طولانى بودن ملال‌آور گويند از جمله موانع ارتباطى است که امر دريافت پيام از سوى پيامگير را با اخلال مواجه مى‌کند، بايد توجه شود که ميزان ادراک (شنوائى يا بينائي) افراد براى درک اجزاء خبر محدود است و ما نمى‌توانيم حجم زيادى از اطلاعات را در يک خبر به مخاطب انتقال دهيم. براى نمونه اگر تعداد اعدادى که در يک خبر مى‌آيد، بيش از حد متعارف باشد، امکان دريافت و فهم آنها مخاطب را با مشکل مواجه مى‌کند.


پاراگراف خبر اگر بيش از اندازه باشد امکان درک آن در راديو و تلويزيون مشکل است. برخلاف اخبار روزنامه‌ها و مطبوعات که مى‌توان با چند بار خواندن معانى آنها را فهميد، در راديو و تلويزيون چنين نيست و مخاطب با مشکل موجه مى‌شود. هرگاه اطلاعات موجود در خبر کافى نباشد و مخاطب براى ادراک آن به اطلاعات بيشترى نياز داشته باشد، در خبر ايجاز مُخِل يا اختصار اختلال‌آور به‌خاطر کمى اطلاعات ايجاد شده است. يعنى به‌علت کوتاه بودن بيش از حد متعارف خبر، اطلاعات گم شدهٔ آن زياد و موجب اخلال در درک مخاطب مى‌شود.


مثال:

نمايشگاه کاريکاتور هنرمندان ايلامي، صبح امروز با حضور مقام‌هاى استان در اين شهر گشايش يافت. اين نمايشگاه هر صبح و بعد از ظهر تا پايان دههٔ مبارک فجر در اين شهر برپا خواهد بود.


اين خبر بسيار کوتاه و اطلاعات آن ناقص است، مثلاً بيان تعداد تابلوها، هنرمندان شرکت‌کننده، مضامين کاريکاتور‌ها، مکان نمايشگاه، ساعت بازديد و ويژگى‌هاى برجستهٔ کاريکاتورها و هنرمندان مى‌تواند بر غناى خبر بيفزايد.

نوشتن آمار و ارقام

”براى نوشتن آمار و ارقام و اعداد به‌طور کلى قانون مشخصى وجود ندارد، ليکن رعايت نکات زير به درست نوشتن و درست خواندن کمک مى‌کند:


- هرگز خبر را با ساعت شروع نکنيم، مگر آنکه ساعت نقش اساسى در خبر داشته باشد.


- اعداد درشت را به‌صورت تقريبى بنويسيم. مثال ۷۵۲/۵۰۰/۱۲ نوشته مى‌شود بيش از ۵/۱۲ ميليون.


- آمار هرچه ساده‌تر نوشته شود بهتر است، (براى نمونه) به‌جاى پنجاه درصد گفته شود نيمي.


- محاسبه آمار را به مخاطب واگذار نکنيم، زيرا توجه او به خبر کم مى‌شود“. (نشريه خبر و کاربرد آن، ۲۳)


از جمله موارد ديگر که در اين باره قابل بيان است، زياد بودن تعداد اعداد و ارقام در خبر است که مخاطب را با دشوارى مواجه مى‌سازد. براى نمونه يک مثال آورده مى‌شود:


مثال:

واحد مرکزى خبر شمارهٔ ۳۷ تاریخ ۱۲ / ۳ / ۷۵
مسابقهٔ فينال فوتبال کارگران استان قم

قم / واحد مرکزى خبر


مسابقات فينال فوتبال کارگران قم، روز گذشته در مجتمع فرهنگي-ورزشى کارگران اين شهرستان برگزار شد. به گزارش واحد مرکزى خبر در اين مسابقات، که از شانزدهم ارديبهشت سال جارى آغاز شده بود، پانزده تيم در سه گروه پنج تيمى شرکت داشتند که در مرحلهٔ مقدماتي، از هر گروه دو تيم به مرحله يک ششم نهائى رسيدند و در دو گروه سه‌تيمى به رقابت پرداختند و چهار تيم صعودکننده به مرحلهٔ يک‌چهارم نهائى نائل شدند.


همچنين اين مسابقات به‌صورت ضربدرى انجام شد که دو تيم شرکت نايلکس و چاپخانهٔ اسوه به مرحلهٔ نهائى اين دوره از مسابقات راه يافتند و دو تيم ادارهٔ برق و شهردارى قم جهت کسب مقام سوم و چهارم اين مسابقه‌ها به رقابت پرداختند که تيم فوتبال شرکت نايلکس، شرکت چاپ اسوه، شهردارى و اداره برق به‌ترتيب مقام اول تا چهارم را به‌خود اختصاص دادند.


گفتنى است کاپ اخلاق اين دوره از مسابقات به شرکت چينى حميد تعلق گرفت. در خبر بالا پانزده عدد به‌کار رفته که درک آن را براى مخاطب دشوار مى‌کند. اين خبر به اين صورت اصلاح مى‌شود:


مسابقه نهائى فوتبال کارگران استان قم

قم / واحد مرکزى خبر

مسابقه‌هاى نهائى فوتبال کارگران قم، روز گذشته در مجتمع فرهنگي- ورزشى کارگران اين شهرستان برگزار شد. به گزارش واحد مرکزى خبر، در اين مسابقه‌ها که از شانزدهم ارديبهشت امسال آغاز شده بود، پانزده تيم شرکت داشتند که تيم فوتبال شرکت نايلکس، شرکت چاپ اسوه، شهردارى و ادارهٔ برق به ترتيب مقام اول تا چهارم را به‌خود اختصاص دادند. گفتنى است کاپ اخلاق اين دوره از مسابقات به شرکت چينى حميد تعلق گرفت.