تنظيم پيام به سبک هرم وارونه

۱. به روزنامه براى نوشتن يک مطلب، اطلاعات خبرى بدهد.


۲. رابطه مؤسسات، سازمان‌ها، احزاب و... را با مردم حفظ کند.


۳. مردم را در جريان امور مهم و جالب قرار دهد.


با توجه به اين موارد، اطلاعيه زير که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منتشر شده، به‌صورت سبک هرم وارونه تنظيم شده است:


- گروه اجتماعي:

وزارت بهداشت، درمان و آموزشى پزشکى امروز طى اطلاعيه‌اى شايعه شيوع بيمارى آبله را در کشور تکذيب کرد.


در اين اطلاعيه، وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون هيچ مورد از اين بيمارى در هيچ يک از نقاط کشور مشاهده و گزارش نشده است.


به گفته وزارت بهداشت، اين شايعه به‌خاطر گزارش‌هائى مبنى بر مشاهده از حشره گزيدگى در ميان تعدادى از دانش‌آموزان مدارش انتشار يافته است.


با وجود اين، وزارت بهداشت اعلام کرد که از هفته آينده، برنامه مبارزه وسيع با حشرات تابستان را که صرفاً جنبه بهداشتى دارد در مدارس و همچنين در محله‌ها را با استفاده از پودر حشره‌کش آغاز خواهد کرد.


در تنظيم اين خبر، واژه‌هاى زايد و مطالب کم اهميت حذف شده است. براى مقابله، اصل اطلاعيه در قسمت زير خواهد آمد.


امروزه در مورد برخى اطلاعيه‌هاى مهم، مرسوم است آن را به‌صورت سبک ”تاريخى همراه با ليد“ تنظيم کنند. يعنى در چکيده مهم‌ترين مطلب را مى‌نويسند بعد متتن اطلاعيه را به‌طور کامل مى‌آورند.


مثال:


- گروه اجتماعي:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى امروز در اطلاعيه‌اى شايعه شيوع بيمارى آبله را در کشور تکذيب کرد و اعلام داشت تاکنون هيچ مورد از اين بيمارى در هيچ يک از نقاط کشور مشاهده يا گزارش نشده است.


متن اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به اين شرح است:


چون اخيراً شايعاتى کاملاً بى‌اساس مبنى بر شيوع بيمارى آبله انتشار يافته، لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ضمن تکذيب جدى اين شايعه به اطلاع هم‌وطنان عزير مى‌رساند که تاکنون هيچ موردى از بيمارى مذکور در هيچ يک از نقاط کشور مشاهده و گزارش نگرديده است. ولى چون از يکى در هفته قبل گزارش‌هائى مبنى بر مشاهده حشره‌گزيدگى در تعداد از دانش‌آموزان مدارس به اين وزارت رسيده، لذا دستورالعملى در زمينه مبارزه با اين حشرات موذى تابستانى به مدارس تهران ارسال شده و به‌نظر مى‌رسد همين مسئله موجب سوء تفاهم و نشر شايعاتى گرديده باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از اواسط هفته آينده برنامه وسيع مبارزه با حشرات که صرفاً جنبه احتياطى و پيش‌بينى و پيشگيرى را خواهد داشت در مدارس و همچنين محله‌ها با استفاده از پودر حشره‌کش را آغاز خواهد کرد و از هم‌وطنان عزير انتظار دارد که موازين بهداشت و نظافت فردى و محيطى را حتى‌الامکان رعايت فرمايند.


روابط عمومى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى


بايد توجه داشت که بهره‌گيرى از سبک ‌‌تاريخى همراه با ليد“ در مورد برخى از اطلاعيه‌هاى مهم که مخاطبان کثيرى دارد و آگاهى از جزئيات مطلب آن براى افراد ذى‌نفع ضرورى است، لازم به‌نظر مى‌رسد. مانند اطلاعيه‌هاى اداره نظام وظيفه براى مشمولان، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات براى تجار و... در تنظيم اطلاعيه‌ها، بيانيه‌ها و اعلاميه‌ها علاوه بر رعايت نکاتى که در مورد نگارش خبر بيان شد، بايد به اين نکته توجه داشت که شروع خبر به‌صورتى نظير ”روابط عمومى وزارت ...“ نباشد. اگر مطلب به‌صورت هرم وارونه تنظيم مى‌شود. در پاراگراف دوم مى‌توان نام روابط عمومى را آورد نه در ليد خبر. اگر مطلب به‌صورت سبک تاريخى همراه با ليد تنظيم مى‌شود، نا ارسال‌کننده آن را مى‌توان در پايان اطلاعيه ذکر کرد.


بنابراين به‌جاى اينکه خبر به اين‌ صورت شروع شود: ”روابط عمومى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى امروز طى اطلاعيه‌اى شايعه شيوع بيمارى آبله را در کشور تکذيب کرد“، بهتر است نوشته شود: ”وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى امروز طى اعلاميه‌اى شايعه شيوع بيمارى آبله را در کشور تکذيب کرد“.


بايد توجه داشت که اطلاعيه اگر چه توسط روابط عمومى‌ها تنظيم و منتشر مى‌شود، اما در حقيقيت در مورد محتواى مطالب آنها، مقام‌هاى ديگرى تصميم مى‌گيرند و در اين مورد، روابط عمومى‌ها تنها رابط ميان اداره‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها با رسانه‌هاى خبرى و مردم هستند.


مثال ديگر:

متن پيام مشترک وزراء صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات وکار و امور اجتماعى به مناسبت روز جهانى استاندارد:


مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران“ به‌عنوان تنها سازمان قانونى تدوين‌کننده استانداردهاى ملى لازم است علاوه بر تدوين استاندارد، با بهره‌گيرى از آخرين دستاوردهاى علمى و تحقيقاتي، تلاش گسترده خود را در راه ايجاد نظام کنترل کيفيت در کنار توليد و ارشاد و هدايت توليدکنندگان و صاحبان صنايع اعم از بخش‌هاى خصوصى و دولتى و تحت پوشش به‌سوى توليد هرچه بيشتر براساس استانداردها بسط داده و بر حسن اجراء کار واحدهاى کنترل کيفى مستقر در کارخانه‌هاى مشمول استانداردهاى اجبارى و يا تشويقى نظارت کامل نموده و به مسئله آموزش ادوارى متخصصان کارخانه‌ها براى انطباق هر چه بيشتر فرآورده‌هاى خود با استانداردهاى ملى و جهانى و نهايتاً تأمين نيازهاى واقعى کشور و توليد کالاهاى صادراتى توجه عميق معطوف دارد. مضافاً اينکه مؤسسه استاندارد به لحاظ ماهيت تحقيقاتى خود ضرورت دارد تا بررسى‌هاى همه‌جانبه و پيگير، امکانات آزمايشگاه‌هاى دانشگاه‌ها و مؤسسات علمى دولتى و بخش خصوصى را برآورد و امتياز انجام تحقيقات و آزمون کالاهاى مرتبط با استاندارد را به مؤسسات مذکور اعطاء نمايد.


تنظيم پيام به سبک هرم وارونه:


- سرويس اقتصادي:

”مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران“ مأمور شد براى رساندن فرآورده‌هاى داخلى به استانداردهاى ملى و جهاني، به‌ويژه کالاهاى صادراتي، بر کار توليدکنندگان نظارت کند.


در پيام مشترکى که از سوى وزراء صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و کار و امور اجتماعى به مناسبت روز جهانى استاندارد انتشار يافت، همچنين مقرر شد براى اايجاد نظام کنترل کيفيت هدايت توليدکنندگان را عهده‌دار شود.


در اين پيام، مؤسسه استاندارد همچنين موظف شد، نياز آزمايشگاه‌هاى دانشگاه‌ها و مؤسسات علمى را براى تحقيق در امر استاندارد برآورد.


ضرورت آموزش دوره متخصصان کارخانه‌هاى توليدى و اعطاء امتياز تحقيق و آزمايش کالاهاى مرتبط با استاندارد نيز در اين پيام مورد تأکيد قرار گرفت.