سرمقاله

معمولاً موضع و نظر يک روزنامه، در قبال تحولات و رويدادهاى داخلى و خارجى را سرمقاله‌ها مشخص مى‌سازد. سرمقاله را ارشدترين نويسندهٔ يک روزنامه (معمولاً سردبير) مى‌نويسد. اين نوشتار با در نظر گرفتن شيوه و خط‌مشى روزنامه در قبال حوادث، رويدادها و تحولات بزرگ روز نوشته مى‌شود.

مقالات

مقاله‌هاى يک روزنامه برداشت‌ها و نظرهاى غالباً عميق از رويدادها و پديده‌هاى روز است. مقاله‌ها در واقع نتيجه‌گيرى و نظر روزنامه در مورد برخى از محورهاى خبرى است که معمولاً دبيران ارشد و سردبيران بخش‌ها در يک نشريه آن را مى‌نويسند. نيز مقاله را مى‌توان به صاحب‌نظرى در بيرون تحريريه سفارش دارد. يا بدون سفارش، از صاحب‌نظرى دريافت کرد.

مطالب فکاهى و طنز

هر روزنامه تعدادي، طرح و مطلب غيرجدى دارد. اين مطالب و طرح‌ها اگرچه جدى نيستند، اما اگر از نوع خوب باشند، بيشترين کار و والاترين تجريه را نياز دارند. منتهى اغلب حدود هزل، هجا، فکاهه، فانتزى و طنز در هم مى‌آميزد و نتيجهٔ پيش‌بينى شده از اين مطالب به‌دست نمى‌آيد. طنز نگاهى به موضوع‌ها با عينکى هوشمندانه و غيرعادى است. طنز به اعتباري، جانشين حرف‌هاى جدى و صريح است وقتى که آن حرف‌ها را نمى‌توان جدى مطرح کرد. ضمن آنکه به همين دلايل در ميان همهٔ رشته‌هاى نوشتن، طنز از همه دشوارتر است.

مطالب سرگرمى

براى پر کردن اوقات فراغت خوانندگان، مطالب سرگرم‌کننده تدارک مى‌شوند. معروف‌ترين اين نوع مطالب جدول کلمات متقاطع است. طرح معمارها، حرکت‌هاى شطرنج و بازى‌هاى هوش از جملهٔ اين موارد مى‌توانند هستند. نيز مطالبى که داراى اهميت‌هاى سياسي، اجتماعى يا اقتصادى نيستند. اما خواندن آنها لذت‌بخش است.

مطالب آگاه‌کننده

معمولاً برخى اطلاعات لازم را روزنامه‌ها به خوانندگان مى‌دهند. از جمله برنامهٔ سينماها، تماشاخانه‌ها، تلفن‌هاى ضروري، ساعت حرکت هواپيماها و قطارهاى راه‌آهن، اوقات شرعى و...


همچنين بسيارى از آموزش‌ها و آگاهى‌ها، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم از ميان گزارش‌ها، مصاحبه و مقاله‌ها در رسانه‌ها ارائه مى‌شود.