اجازه ورود و منع ورود

حالت‌هاى مثلث باز و بسته هر دو براى پذيرفتن يا ممانعت از ورود ديگرى به مکالمه استفاده مى‌شود. (شکل حالت مثلثى باز به نشانه پذيرفته شدن) مثلثى را نشان مى‌دهد که توسط دو نفر اول تشکيل شده تا پذيرش يک شخص سوم را نشان دهد.


حالت مثلثى باز به نشانه پذيرفته شدن
حالت مثلثى باز به نشانه پذيرفته شدن

هنگامى‌که شخص سوم مايل به پيوستن به دو نفر ديگرى که به حالت ”آرايش بسته“ ايستاده‌اند، او شايد تنها زمانى دعوت به شرکت در مکالمه آنان شود که دو شخص ديگر تنه‌هاى خود را به سمت يک نقطه سوم متقابل گرفته‌اند تا يک مثلث تشکيل دهند. اگر شخص سوم پذيرفته نشود، ديگران همچنان در حالت ”آرايش بسته“ باقى مى‌مانند و تنها سرهاى خود را به علامت تصديق حضور او بر مى‌گردانند اما جهت بدن آنان نشان مى‌دهد که شخص ثالث دعوت به ماندن نشده است (شکل شخص سوم توسط دو شخص اولى پذيرفته نمى‌شود).


شخص سوم توسط دو شخص اولى پذيرفته نمى‌شود.
شخص سوم توسط دو شخص اولى پذيرفته نمى‌شود.

اغلب يک مکالمه بين سه نفر به‌صورت مثلث باز شروع شود اما بالاخره دو نفر شايد به حالت ”آرايش بسته“ درآيند تا شخص سوم را از مکالمه خارج کنند (شکل شخص سوم توسط دو شخص اولى پذيرفته نمى‌شود). اين نوع تشکيل گروه علامت واضحى است دال بر اينکه شخص سوم بايد براى اجتناب از به‌وجود آوردن ناراحتى گروه را ترک کند.

وضعيت بدن در حالت نشسته

موقعيت زير را در نظر بگيريد: شما در سمت سرپرستى قرار گرفته‌ايد و قرار است با يک زيردست که از عملکردى کارى او ناراضى هستيد، صحبت کنيد. براى دستيابى به اين هدف، احساس مى‌کنيد که بايد از او سؤالات مستقيمى که نياز به پاسخ‌هاى مستقيم دارند بپرسيد و شايد زيردست را تحت فشار قرار دهيد. در بعضى مواقع نيز لازم است به او نشان دهيد که احساسات او را درک مى‌کنيد و اينکه هر چند وقت يک‌بار نشان دهيد با افکار و فعاليت‌هاى او موافق هستيد چگونه مى‌توانيد به‌طور غيرکلامى با استفاده از ”وضعيت بدن“، اين رفتارها نمايان کنيد؟ با کنار گذاشتن شيوه‌هاى مصاحبه کردن و سؤال پرسيدن، نکات زير را درنظر بگيريد:


- اين حقيقت که جلسه مشاوره برقرار مى‌شود و اينکه به شما اين امکان را مى‌دهد که از پشت ميز به سمتى که کارمند نشسته (حالت همکاري) حرکت کنيد و همچنان کنترل نامحسوس را به‌عهده داشته باشيد.


- شخصى زيردست شما بايد مجبور شود در صندلى که پايه‌هاى آن ثابت و فاقد دسته مى‌باشد بنشيند، به اين شکل ناچار به استفاده از علائم و حالات غيرکلامى مى‌شود که اين درک بهترى از رفتار او به شما مى‌دهد.


- شما بايد روى يک صندلى چرخدار و دسته‌دار بنشيند تا کنترل بيشترى داشته باشيد، ضمن اينکه اين کار به شما امکان حرکت‌کردن مى‌دهد تا بتوانيد بعضى از علائم خود را حذف کنيد.


سه زاويه اصلى وجود دارد که مى‌توان از آنها استفاده کرد.


تشکيل مثلث باز همانند حالت ايستاده مثلثى باعث ايجاد يک رفتار غيررسمى و راحت در جلسه مى‌شود و حالت خوبى براى شروع يک جلسه است (شکل تشکيل مثلث باز). شما مى‌توانيد در اين حالت با تقليد حرکات و علائم فرد زيردست، موافقت غيرکلامى خود را اعلام کنيد. همانند حالت ايستاده، تنهٔ هر دو نفر به سمت يک مثلث اشاره دارد، اين نشانه موافقت دو جانبه است.


تشکيل مثلث باز
تشکيل مثلث باز

با برگرداندن صندلى خود به‌طورى که بدن شما مستقيماً به سمت فرد زيردست باشد (شکل اشاره مستقيم بدن) به‌طور غيرکلامى به او مى‌گوئيد که پاسخ‌هاى مستقيم براى سؤالات خود مى‌خواهيد. حال اين حالت با نگاه تجارى و حداقل علائم چهره و بدن ترکيب کنيد، بدين‌ترتيب فرد طرف مقابل را شما تحت فشار غيرکلامى فوق‌العاده‌اى قرار خواهد گرفت. اگر به‌عنوان مثال، پس از اينکه سؤالى از او پرسيديد، چشم‌ها و دهان خود را با دست ماليد و هنگام پاسخ دادن، سر خود را از نگاه شما برگرداند، صندلى خود را بچرخانيد تا مستقيماً رو به او باشيد و بگوئيد، ”آيا از اين مسئله مطمئن هستيد؟“ اين حرکت ساده او را تحت‌فشار غيرکلامى قرار مى‌دهد و وادارش مى‌کند که به شما حقيقت را بگويد.


اشاره مستقيم بدن
اشاره مستقيم بدن

زمانى‌که بدن خود را در حالت زاويه قائمه از طرف مقابل قرار دهيد، با اين کار فشار مصاحبه را از بين مى‌بريد (شکل حالت زاويه قائم). اين حالت براى پرسيدن سؤالات حساس يا خجالت‌آور بسيار عالى است و پاسخ‌هاى بازترى به سؤالات شما ارائه مى‌شود، بدون اينکه هيچ فشارى از طرف شما تحميل گردد. مشکل به‌ دست مى‌آيد، شايد مجبور شويد دوباره برگرديد و بدن خود را به‌طور مستقيم رو به او قرار دهيد تا حقيقت را بشنويد.


حالت زاويه قائمه
حالت زاويه قائمه

نتيجه‌گيرى

اگر مى‌خواهيد شخصى با شما تفاهم داشته باشد، از حالت مثلثى استفاده کنيد و زمانى‌که نياز داريد او را تحت‌فشار غيرکلامى قرار دهيد، حالت اشاره مستقيم بدن را به‌کار ببريد. حالت زاويه قائم به او اجازه فکر و عمل مستقل مى‌دهد، بدون اينکه متحمل هيچ‌گونه‌ فشار غيرکلامى از سوى شما بشود. تاکنون عده کمى از مردم به نقش بدن در تحت‌تأثير قرار دادن رفتار و پاسخ‌هاى ديگران توجه کرده‌اند.


اين شيوه‌ها نياز‌ به تمرين زيادى دارند تا فرد در آنها مهارت پيدا کند اما خيلى زود تبديل به حرکات ”طبيعي“ مى‌شوند. اگر شما براى امرار معاش با افراد ديگر سر و کار داريد، کسب تخصص در اشاره‌‌هاى بدنى و روش‌هاى چرخش صندلي، مهارت‌هاى مفيدى هستيد که بايد به دست ديگران، اشاره پا، اشاره بدن و مجموع علائم مثبت مانند دست‌هاى باز، کف دست‌هاى نمايان، تکيه دادن به جلو، يک‌برى کردن سر و لبخندزدن باعث مى‌شود که ديگران از حضور شما لذت ببرند، و ضمناً تحت نفوذ نظرات شما نيز قرار بگيرند.