اشياء خاصى چنانچه با طرح عمدى در داخل دفتر قرار گيرند، به‌طور غيرکلامى مى‌توانند موجب افزايش مقام و قدرت صاحب آن مکان گردند. بعضى از اين اشياء عبارتند از:


- صندلى‌هاى کوتاه راحتى براى نشستن مراجعه‌کنندگان.


- تلفن قفل‌دار.


- يک جاسيگارى گرانبها که خارج از دسترس بازديدکننده باشد و باعث ناراحتى او هنگام تکاندن خاکستر سيگار شود.


- يک جعبه سيگار خارجي.


- چند پرونده قرمز رنگ روى ميز با علامت ”محرمانه“ بر روى آن.


- ديوارى که پوشيده از عکس، جوايز يا مدارک دريافت‌شده از طرف صاحب دفتر باشد.


- يک کيف مهندسى رمزدار. کيف‌هاى مهندسى بزرگ و سنگين توسط افرادى استفاده مى‌شود که همه کار را خودشان انجام مى‌دهند.


علاوه بر اينها تنها چيزى که براى افزايش مقام، قدرت و تأثيرگذارى شما بر ديگران مورد نياز است، کمى تفکر راجع به ژيمناستيک غيرکلامى در دفتر يا منزل خود است. متأسفانه اغلب دفاتر مديران مانند (شکل طرح اوليه دفتر) طرح‌ريزى شده‌اند و به‌ندرت علائم غيرکلامى منفى که به ديگران انتقال مى‌يابد، در نظر گرفته مى‌شود.


پيشنهاد مى‌شود که طرح دفتر خود را مطالعه کنيد و از اطلاعات ذکر شده جهت ايجاد تغييرات مثبت استفاده نمائيد.