- نمونه خوبى از مجموع علائم باز و حاکى از صداقت است. کف دست‌ها کاملاً نمايان است و انگشت‌ها براى اينکه اين علامت تأثير بيشترى داشته باشد، گشاد از هم قرار گرفته‌اند. سر در حالت ”بى‌طرف“ قرار گرفته و دست‌ها و پاها از هم باز هستند. اين مرد رفتارى سلطه‌پذير و غيرتهديدآميز را القاء مى‌کند.- اين علامت کلاسيک از پنهان‌کارى و خيانت است. اين مرد در حالى‌که چشمان خود را مى‌مالد، نگاه خود را به زمين دوخته و هر دو ابروها را به حالت ناباورى بالا برده است. سر او به يک سمت و به پائين برگشته که يک رفتار منفى را نمايان مى‌کند. لبخند او با لب‌هاى بسته نيز ساختگى است.- در اينجا، ناهماهنگى علائم مشخص است. اين مرد در حالى‌که از يک سمت ديگر مى‌رود، با اعتماد لبخند مى‌زند اما يک دست جلوى بدن قرار گرفته تا با ساعت بازى کند و حفاظ مختصرى با دست خود ايجاد کند که حاکى از عدم اطمينان او از خود يا از موقعيت است.- اين مرد نسبت به کسى که مى‌بيند، احساس نارضايتى دارد. او نه سر خود را به سمت او برگردانده و نه بدنش را اما يک‌برى به او نگاه مى‌کند در حالى‌که سر او کمى به سمت پائين برگشته (نارضايتي)، حالت دست به سينه کامل مشاهده مى‌شود (دفاعي) و گوشه‌هاى لب او رو به پائين‌ است.- در اينجا سلطه و برترى و تعيين قلمرو مالکيت، همه مشخص هستند. قرار دادن هر دو دست در پشت سر يک رفتار برترى‌طلبانه حاکى از اينکه ”همه چيز را مى‌دانم“ را نشان مى‌دهد و پاها حس مالکيت را نمايان مى‌سازند. براى اينکه مقام او برجسته‌تر شود، داراى صندلى پشت بلند و چرخ‌دارى است که به عقب برمى‌گردد. تلفن او نيز داراى قفل است. همچنين او در حالت تدافعى و رقابتى نشسته است.- علامت دست به کمر توسط کودکى استفاده مى‌شود که مى‌خواهد خود را بزرگ‌تر و تهديد‌کننده جلوه دهد.


چانه به جلو آمده تا سرپيچى را نشان دهد و دهان کاملاً باز است تا دندان‌ها نمايان گردد، درست همان‌گونه که حيوانات قبل از حمله رفتار مى‌کنند.- اين مجموع علائم را مى‌توان در يک کلام مقايسه کرد - منفي. پوشه‌اى که در دست دارد به‌عنوان يک حفاظ مورد استفاده قرار گرفته و دست‌ها و پاها به‌علت ناراحتى و حالت دفاعى او روى هم گذاشته شده‌اند. دکمه‌هاى کت بسته است و عينک آفتابى علائم چشم و مردمک را پنهان مى‌کند. نظر به اينکه ما ۹۰% از عقيده‌اى را در مورد افراد در نود ثانيه اول سامان مى‌دهيم، به‌نظر نمى‌رسد که اين مرد هيچ‌وقت بتواند با شخص ديگرى حتى به قدم اول برسد.- هر دو مرد از علائم پرخاشگرى و آمادگى استفاده مى‌کنند. مرد سمت چپ علامت دست به کمر و مرد سمت راست علامت شست انگشت در کمربند را به‌کار برده است. مرد سمت چپ پرخاشگرى کم‌ترى نسبت به مرد سمت راست نشان مى‌دهد زيرا خود را عقب داده و بدن خود را دور از مرد سمت راست نگه داشته است. در صورتي، مرد سمت راست با اشاره مستقيم بدن خود به سمت مرد ديگر، يک حالت تهديدآميز به خود گرفته است. حالت صورت او نيز با علائم بدن وى هماهنگى دارد.- مرد سمت چپ با قرار دادن صندلى در ميان دو پا خود، سعى مى‌کند کنترل بحث و گفتگو را در دست بگيرد يا اينکه بر مرد سمت راست نفوذ داشته باشد. او همچنين از اشاره مستقيم بدن به سمت مرد سمت راست استفاده مى‌کند. انگشتان دست‌هاى او در هم گره‌خورده و پاهاى او در زير صندلى به يکديگر قفل شده‌اند که يک رفتار نااميد‌کننده را نشان مى‌دهد به اين معنا است که احتمالاً در انتقال نظرات خود مشکل دارد. مردى که در مرکز قرار گرفته نسبت به دو مرد ديگر احساس برترى مى‌کند زيرا از علامت دست پشت سر استفاده مى‌کند. او همچنين پاهاى خود را در حالت قفل پا به شکل 4 درآورده، به اين معنا که او حس رقابتى دارد يا به بحث خواهد پرداخت. صندلى او مخصوص مقامات بالا است، داراى دسته و چرخ مى‌باشد و قابل تنظيم است و به عقب برمى‌گردد. مرد سمت راست روى صندلى ”مقام پائين“ (معمولي) نشسته که پايه‌هاى آن ثابت است و هيچ‌گونه وسايل جانبى ندارد.دست‌ها و پاهاى او محکم روى هم قرار گرفته‌اند (تدافعي) و سر وى به سمت پائين است (نارضايتي)، و نشان مى‌دهد مطالبى را که مى‌شنود، نپذيرفته است.