ارتباط از طريق زبان بدن پيشينه‌اى يک ميليون ساله دارد اما تنها در بيست سال اخير به‌طور علمى مورد مطالعه قرار گرفته، در دهه ۱۹۷۰، بسيار پرطرفدار شده و تا پايان اين قرن، توسط اغلب مردم دنيا ”کشف“ خواهد شد و پيش‌بينى مى‌کنم که تأثير و معنى آن در ارتباط انسانى بخشى از آموزش رسمى شود.


اين مباحث به مثابه مقدمه‌اى براى فهم زبان بدن عمل مى‌کند و به شما توصيه مى‌شود که از طريق تحقيقات و تجربه و مثال‌هاى ارائه شده، دانش خود را در اين زمينه افزايش دهيد.


نهايتاً جامعه بهترين بستر براى تحقيق و آزمايش شما خواهد بود. بهترين روش براى اينکه هر شخص درک بهترى از رفتارهاى پيچيده‌ترين و جالب‌ترين جانور روى زمين يعنى انسان کسب کند، مشاهده آگاهانه اعمال خود و ديگران است.


ادامه اين مباحث به موقعيت‌هاى اجتماعى و کارى اختصاص يافته و نشان مى‌دهد که چگونه علائم و اشارات بدنى در مجموع (در ترکيب با هم) روى مى‌دهند و موقعيت‌ها بر تفسير شما اثر مى‌گذارند. البته، قبل از خواندن يادداشت‌ها، هر يک از عکس‌ها را مطالعه کنيد و ببينيد پس از خواندن اين مباحث، چه تعداد از آنها را مى‌توانيد تفسير کنيد، احتمالاً از اينکه چقدر ادراک شما پيشرفت کرده، متعجب خواهيد شد.