دست‌ها در حالت شيبدار

حالت شيبدار دست‌ها همان‌طور که بردويستل (Birdwhistell) توضيح داده يک استثناء بر اين قاعده است، زيرا اغلب به تنهائى و جدا از ساير علائم به‌کار مى‌رود. در حقيقت، افراد مطمئن از خود و صاحب مقام يا اشخاصى که از حداقل علائم بدن استفاده مى‌کنند اغلب اين علامت را به‌کار مى‌برند و با استفاده از آن، حالت اطمينان خود را نمايان مى‌کنند.


مشاهدات و تحقيقات از اين علامت بسيار جالب نشان داده که اغلب در روابط بين رئيس و زيردست استفاده مى‌شود و اينکه مى‌تواند به‌صورت يک علامت مجزا براى نشان دادن اطمينان از خود يا القاى اينکه ”همه چيز را مى‌دانم“ به‌کار برود. مديران اغلب به‌ هنگام صدور دستور يا راهنمائى زيردستان خود از اين علامت استفاده مى‌کنند که به‌خصوص ميان آنها بسيار رايج است.


اين علامت در دو حالت ديده مى‌شود: (شکل دست‌هاى شيب‌دار برافراشته) که هنگام ارائه نظرات و ايده‌هاى شخصى که دست‌هاى خود را به اين حالت درآورده و سخنگو است، استفاده مى‌شود. و دست‌هاى شيب‌دار روبه پائين (شکل دست‌هاى شيب‌دار فروافتاده) که معمولاً از طرف شنونده مورد استفاده قرار مى‌گيرد. طبق مشاهدات نيرنبرگ و کالرو، زنان تمايل بيشترى به استفاده از حالت دست‌هاى شيب‌دار برافراشته استفاده مى‌کند در حالى‌که سر او به‌طرف عقب برگشته، خودپسندى و غرور خود را آشکار مى‌سازد.


دست‌هاى شيب‌دار برافراشته
دست‌هاى شيب‌دار برافراشته

دست‌هاى شيب‌دار فروافتاده
دست‌هاى شيب‌دار فروافتاده

با اينکه حالت دست‌هاى شيب‌دار يک نشانه مثبت است، مى‌تواند در هر دو موقعيت مثبت و منفى به‌کار برود و از همين رو شايد منجر به تعبير اشتباه شود. به‌عنوان مثال، فروشنده‌اى که محصولات خود را به يک خريدار احتمالى نشان مى‌دهد، شايد در طى ملاقات شاهد چندين علامت مثبت از سوى خريدار باشد. اينها مى‌تواند شامل دست‌هاى باز، خم‌شدن به سمت جلو، سر رو به بالا و ... باشد. فرض کنيم که در اواخر ملاقات، مشترى از يکى از حالت‌هاى دست‌هاى شيب‌دار استفاده کند. اگر قبل از اين علامت، در حالى‌که فروشنده محصول مورد نظر را نشان مى‌دهد مشترى يک سرى علائم مثبت ديگر بروز دهد، فروشنده باور مى‌کند که مى‌تواند معامله را تمام کند و سفارش بگيرد. از طرفى اگر قبل از استفاده از علامت دست‌هاى شيب‌دار، يک سرى علائم منفى مانند دست به سينه شدن، گذاشتن يک پا روى ديگري، نگريستن به نقطه‌اى ديگر و تعداد زيادى حرکت دست روى صورت استفاده شود و خريدار در پايان نمايش محصولات از علامت دست‌هاى شيب‌دار استفاده کند، نشانگر آن است که او احتمالاً مطمئن است که خريد نمى‌کند و يا اينکه قادر است از دست فروشنده خلاص شود. در هر مورد، علامت دست‌هاى شيب‌دار، حاکى از اطمينان است اما يکى نتايج مثبت و ديگرى پيامد‌هاى منفى براى فروشنده در بر دارد. حرکاتى که قبل از علامت دست‌هاى شيب‌دار انجام مى‌گيرند، کليد تعبير پيامد آن مى‌باشد.

حرکات انگشت شست

در کف‌بيني، انگشتان شست نشانه قدرت شخصيت و عزت‌نفس است که استفاده غيرکلامى آن با اين تعبير در توافق است. از آنها براى نشان دادن برتري، يا حتى پرخاشگرى استفاده مى‌شود، علائم شست دست علامت‌هاى ثانوى مى‌باشند - يعنى يک بخش پشتيبان در جمع علائم. نمايش‌هاى شست دست علامت‌هاى مثبت هستند و اغلب از طرف يک مدير ”خونسرد“ استفاده مى‌شود که آن را در حضور زيردستان خود به‌کار مى‌برد. مردى که به خواستگارى رفته از آن استفاده مى‌کند و به‌کارگيرى آن ميان اشخاصى که لباس‌هاى مارک‌دار مى‌پوشند، رايج است. افرادى که لباس‌هاى جديد و جذاب مى‌پوشند از حرکات شست دست به دفعات بيشترى نسبت به افرادى که لباس‌هاى قديمى‌تر و از مدافتاده مى‌پوشند استفاده مى‌کنند.


انگشتان شست که برترى را نمايان مى‌کند، هنگامى‌که يک شخص کلام ضدونقيضى بيان مى‌کند، بسيار واضح مى‌شود. به‌عنوان مثال، وکيلى را در نظر بگيريد که خطاب به هيئت منصفه با صدائى آرام و بم مى‌گويد، ”به نظر بنده ...“ در حالى‌که علائم برتر شست را نمايان مى‌کند و سرش را به عقب مى‌برد تا ”از روى بينى نگاه کند“ (شکل ”به نظر بنده“). در نتيجه، هيئت منصفه احساس‌ مى‌کند که اين وکيل رياکار و حتى متکبر است. چنانچه اين وکيل مايل بود متواضع به‌نظر برسد، مى‌بايد در مقابل هيئت منصفه با يک پا به سمت آنان، دست‌هاى باز، با کف دست‌هاى نمايان و کمى خميده به جلو مى‌ايستاد تا متواضع و حتى تبعيت خود را به دادگاه نشان مى‌داد.


دست‌ها در جيب ژاکت يا جليقه
دست‌ها در جيب ژاکت يا جليقه

به نطر بنده
به نطر بنده

انگشتان شست اغلب از جيب‌هاى افراد (گاهى اوقات، جيب‌هاى پشتي) بيرون است (شکل شست بيرون زده از جيب‌هاى پشتي) که با اين حالت مرموز شخص مى‌کوشد رفتار سلطه‌گرانهٔ خود را پنهان کند. زنان سلطه‌گر يا پرخاش‌گر نيز اغلب از اين علامت استفاده مى‌کنند، جنبش آزادى زنان اين امکان را فراهم آورده که آنها علائم و رفتارهاى مردانه بسيار را به‌کار گيرند.


شست بيرون‌زده از جيب‌هاى پشتي
شست بيرون‌زده از جيب‌هاى پشتي

علاوه بر اين، افرادى که خيلى اوقات شست خود را نمايان مى‌کنند، اغلب روى پاشنه پاهايشان به جلو و عقب تکان مى‌خورند تا قد بلند‌تر به‌نظر برسند.


يک حالت پراستفاده ديگر در علامت شست، دست به سينه با انگشتان شست رو به بالا است. اين حرکت دو پهلو است زيرا دست روى سينه نشانه رفتار دفاعى يا منفى است و انگشتان شست، نمودار برتري. شخصى که از اين علامت دوپهلو استفاده مى‌کند، معمولاً انگشتان شست خود را حرکت مى‌دهد و در حالت ايستاده روى پاشنه‌هاى پاهاى خود به جلو و عقب تکان مى‌خورد.


انگشتان شست به سمت بالا
انگشتان شست به سمت بالا

همچنين انگشت شست چنانچه براى اشاره کردن به شخصى استفاده شود، مى‌تواند علامت تمسخر و بى احترامى باشد. به‌عنوان مثال، شوهرى که در حضور دوست خود، به همسرش با مشت بسته و انگشت شست به بيرون اشاره مى‌کند و مى‌گويد مى‌گويد، ”مى‌داني، همه زن‌ها مثل همند“، در تدارک يک دعوا با همسر خود است. در اين حالت، انگشت شست متحرک به‌عنوان يک چوب اشاره براى مسخره کردن زن‌ بيچاره مورد استفاده قرار مى‌گيرد. از اين رو، مورد اشاره واقع شدن با شست براى اکثر خانم‌ها ناراحت‌کننده است، به‌‌خصوص که يک مرد اين حرکت را انجام دهد. انگشت شست متحرک کم‌تر ميان زنان مشاهده مى‌شود، گرچه گاهى اوقات اين علامت براى همسران خود يا اشخاصى که علاقمند به آنها ندارند، به‌کار مى‌برند.


همه زن‌ها مثل همند
همه زن‌ها مثل همند