غان‌و‌غون (کنترل شده)

کودک شما در نيمه دوم اولين سال زندگي، تسلط بيشترى بر غان‌وغون خود پيدا مى‌کند. در اين زمان ممکن است مطمئن شويد که مى‌خواهد چيز خاصى به شما بگويد، حتى اگر نتوانيد بفهميد که آن چيز چيست. اين اولين علامت از سخن گفتن واقعى است. احتمالاً گاهى با غان‌وغون کردن بازى مى‌کند و مى‌نشيند و بارها بى‌نهايت به تکرر اين صداها مشغول مى‌شود.

غان و غون کردن (گاه‌گاهي، Babbling)

توانائى کودک براى کنترل صداها همزمان با رشد او حاصل مى‌شود که عمدتاً ناشى از رسش جسمانى و عصبى مى‌باشد. اکنون صداهاى او مى‌توانند حالت بم و زير، بلند يا تند و تيز و ملايم باشد که او را قادر مى‌سازد دامنهٔ وسيعى از آواها را توليد کند. اين غان و غون کردن در شش‌ماهگى به‌طور کامل تصادفى و گاه‌گاهى است، گرچه ممکن است متوجه شويد که تلاش مى‌کند و مايل است صداهاى مشابه را پيوسته توليد کند. يک لبخند يا نوازش عاشقانه از جانب شما کافى است تا اين صداها به جريان افتد.