کودک شما در طى اولين سال زندگى خويش، قبل از آنکه توانائى شکل دادن به کلمات را پيدا کند، از صدا به شکلى بسيار هدفمند همانند گريه استفاده مى‌کند. اين بهره‌گيرى اوليه از صداها، بخش اساسى مهارت ارتباط غيرکلامى او مى‌باشد. در اين قسمت برخى مراحل صداهاى ارتباطى فرزند شما طى دوران رشد معرفى مى‌گردد که هرکدام نسبت به مرحلهٔ قبلى به سخن گفتن نزديک‌تر مى‌شود اما به کلمات واقعى و دقيق حداقل تا حدود يک سالگى منجر نمى‌گردد.

زمزمه و مِن‌مِن کردن (Cooing)

بين دو تا پنج، ماهگى کودک شما شروع به توليد صداهاى منظم مى‌کند، به‌طورى که شما را به اين فکر وا مى‌دارد که گوئى دارد تلاش مى‌کند تا با شما صحبت کند. به هرحال برخلاف سخن گفتن، مِن‌مِن کردن معنى خاصى را ارسال نمى‌کند، اما غالباً براى جلب توجه شما به‌کار برده مى‌شود.