پنهان‌ساختن محل‌هاى بريده و کبود شده

کودکان کوچک معمولاً از نشان دادن محل‌هاى بريده و کبود شدهٔ خويش لذت مى‌برند، گوئى علامت شجاعت آنها مى‌باشد. اما کودکى که مورد ظلم قرار گرفته پنهان کارى بيشترى دربارهٔ جراحات خود به‌عمل مى‌آورد و وقتى دربارهٔ اين زخم‌ها مورد پرستش قرار مى‌گيرد، از پاسخ گفتن طفره مى‌رود و جواب رضايت‌بخشى ارائه نمى‌کند.

از تنها بودن مى‌ترسد

بعد از گذشت مدتي، قربانى از تنها بودن مى‌ترسد، چرا که احساس آسيب‌پذيرى مى‌کند. بنابراين اصرار دارد با والدين خود يا با ديگر کودکان بماند. اين کار احساس حمايت بيشترى به او مى‌دهد. اگرچه ممکن است از تنها ماندن با يکى از خواهران يا برادران خود اجتناب کند، البته اگر او، آن کسى باشد که به کودک ظلم کرده است.

دارائى‌ها و وسايل خود را گم کرده و از دست داده است

در کنار تعدى و سوءاستفاده فيزيکى و کلامي، ظالمان اغلب دارائى‌هاى قربانيان خود را مى‌گيرند زيرا اين مدرکى است که در آينده قدرت آنها را نشان مى‌دهد. بنابراين يک علامت غيرکلامى زورگوئي، تکرار کشف اين مسئله است که کودک شما قلم و خودکار، کيف مدرسه يا کيف پول خويش را گم کرده است.

خود را خيس مى‌کند (ادرار و مدفوع)

کودکى که قبلاً کنترل کامل روده‌اى و مثانه‌اى خود را به‌دست آورده و ناگهان شروع به خيس کردن خود مى‌کند، ممکن است مورد ظلم و تعدى قرار گرفته باشد. اين رفتار همچنين ممکن است به‌علت استرس‌هاى هيجانى ديگر نيز رخ دهد، اما ظلم و قلدرى نيز بايد به‌عنوان يک احتمال در نظر گرفته شود و تنها موقعى نگران‌کننده خواهد شد که اين حوادث مربوط به رفتار توالت کردن، زياد تکرار شود.

نگرانى در چهرهٔ او ديده مى‌شود

در تمام مدت، قربانيان احساس افسردگي، آشفتگى و ترس خواهند داشت. آنها هيچ پايانى براى مخمصه‌اى که در آن گير افتاده‌اند نمى‌بينند و ظاهر تحت فشار بودن را در چهرهٔ خود نشان مى‌دهند. اگر کودک شما در اين موقعيت قرار دارد به‌راحتى متوجه پيشانى چين‌خورده، ماهيچه‌هاى منقبض و صورت و نگاه رو به پائين او خواهيدشد.