نزاع با بهترين دوست خود

در دوران کودکى روابط دوستى هميشه شکننده است، اما بدين معنى نيست که چون ديگر نمى‌تواند با کودکى که قبلاً خيلى او را دوست داشته بازى کند، خشنود و راضى است.

تقلاى زياد براى انجام تکاليف مدرسه

فهميدن اين مطلب که کار در کلاس بسيار چالش‌انگيز است مى‌تواند هر کودکى را افسرده سازد.

اعتمادبه‌نفس ضعيف

اگر کودک شما احساس خوبى نسبت به خود نداشته باشد، بنابراين ديگران نيز او را دوست نخواهند داشت و اين خود بر احساس بيچارگى و نااميدى وى مى‌افزايد.

نزاع و درگيرى بين پدر و مادر

اينکه کودک شما در چه سنى است مهم نمى‌باشد، در هر صورت از اينکه شاهد جنگ و جدال پدر و مادر خود باشد خوشش نمى‌آيد، حال مى‌خواهد اين ماجرا واضح و عيان باشد يا مخفى و مبهم.

سوءاستفاده

کودکى که به‌طرق جسماني، هيجانى يا جنسى مورد سوءاستفاده قرار گرفته، ناراحت و داراى مشکل به‌نظر خواهد رسيد. براى او بسيار مشکل خواهد بود که قبول کند چنين سوءاستفاده‌اى رخ داده ممکن است ترجيح دهد دربارهٔ آن مسئله سکوت اختيار کند.


در اينجا پنج روش که کودک شما با استفاده از زبان بدن مى‌گويد ”ناخشنودى عميقى در درون خود احساس مى‌کنم، گرچه دربارهٔ آن هيچ چيز نگفته‌ام“ معرفى شده است: ۱. بى‌ميلى و اکراه براى بازى با دوستان ۲. از دست دادن اشتها ۳. دل‌مردگى عمومى ۴. به‌هم ريختگى زمان‌بندى خواب ۵. بيقراري.