بى‌ميلى و اکراه براى بازى با دوستان

کودکى که ناراحت است هم در حفظ رابطهٔ دوستى و هم در ايجاد دوستى جديد مشکل دارد. اگر به‌طور غيرارادى در موقعيت قرار بگيرد، اشتياقى به بازى با کودکان ديگر ندارد. بنابراين احتمال وقوع پرخاشگرى نيز مى‌رود.

از دست دادن اشتها

احتمالاً وقتى دربارهٔ چيزى نگران هستد، اشتهاء شما کم مى‌شود. غذاهائى که پيش از اين براى شما خوشمزه و جالب بودند ناگهان ديگر جذابيتى نخواهند داشت. چنين مشکلى براى کودکان شما نيز اتفاق مى‌افتد. اگرچه کاهش اشتها مى‌تواند نشانگر بيمارى باشد، اما به‌عنوان علامت پريشانى نيز به‌کار مى‌رود.

دل‌مردگى عمومى

اگر متوجه شديد کودک شما بى‌حال و دل‌مرده شده، بدون ذوق و شوق هميشگى در گوشه‌اى از خانه لميده است، دقت کنيد که همانند کاهش اشتها اين نيز مى‌تواند علامت بيمارى باشد، چرا که ناراحتى و ناخشنودى بر زندگى و نشاط کودک اثر مى‌گذارد.

به‌هم‌ريختگى زمان‌بندى خواب

يک کودک ناراحت خوب نمى‌خوابد؛ در شروع خواب با مشکل روبه‌رو مى‌شود و در طول شب پى‌درپى بيدار مى‌شود. زيرا به‌طور کلى احساس بى‌قرارى و ناراحتى مى‌کند. هر صبح که از خواب برمى‌خيزد، به‌نظر مى‌رسد آماده است تا يک‌بار ديگر به بستر باز گردد.

بى‌قرارى

رابطهٔ مستقيمى بين ناخشنودى و بى‌قرارى وجود دارد. کودکى که احساس بيچارگى مى‌کند تحمل شنيدن حرف ديگران و يا حتى حضور آنها را ندارد؛ به آسانى بدخلق شده و تحريک مى‌گردد.در حقيقت، خشم کودک به‌سوى خود نشانه‌‌گيرى شده است.