مسئله و مشکل کودک نوپا براى انجام هرکارى به تنهائى اين است که معمولاً جاه‌طلبى‌هاى او بيش از حد توانائى‌هاى او است. به‌عنوان مثال، ممکن است بخواهد خود به‌تنهائى از جعبهٔ بيسکويت در آشپزخانه يک عدد بيسکويت به‌دست آورد، اما هنوز مهارت‌هاى ضرورى براى رسيدن به جعبه يا حتى باز کردن آن را کسب نکرده باشد. به هر حال اين مسئله باعث نمى‌شود تلاش خود را متوقف سازد. همين‌طور هر روز نمونه‌هائى از تصميم‌گيرى‌هاى او براى انجام کارى بدون کمک شما به‌وقوع خواهد پيوست (گرچه هنوز مواقعى وجود دارد که به شما وابسته است).

چگونگى پاسخ به نياز استقلال کودکان نوپا

تشويق و ترغيب کودک شما به مستقل بودن در طى دوران نوپائى مى‌تواند خسته‌کننده و طاقت‌فرسا باشد. اين کار هم براى شما و هم براى او دشوار است. تلاش کنيد در هر حال حمايت‌کننده باشيد. استقلال و خودمختارى او فقط در دوران تدريجى رشد مهيا خواهد شد و اگر بخواهد تلاش کند که کارهاى او هميشه و خيلى زود نتيجه دهد شکست خواهد خورد. او را تشويق کنيد تا به‌جاى آنکه بخواهد جهش‌هاى ناگهانى و بزرگ داشته باشد، آهسته و پيوسته پيشرفت کند. به يادداشته باشيد که او به اطمينان بخشى شما نياز دارد؛ يک عبارت ترغيب‌کننده يا يک لبخند رضايت‌آميز تمام چيرى است که لازم دارد.


ممکن است براى رسيدن به موفقيت بى‌صبرى کند، بنابراين او را آرام سازيد. پيشنهاد دهيد که او از تمام زمان خود بدون عجله و شتاب استفاده کند و اگر سعى مى‌کند فعاليتى را مستقلاًً به پايان برساند، اما به نتيجه نمى‌‌رسد، او را براى هر قسمت از کار که به‌خوبى انجام داده ستايش کنيد و به او اطمينان دهيد که هميشه، وقت براى دوباره سعى کردن وجود دارد. تأکيد کنيد که هر بار تلاش کند پيشرفت خواهد کرد و هم اينکه نهايتاً موفق خواهد شد.

زبان بدن براى استقلال

پنهان‌کارى

تعجب نکنيد اگر کودک نوپاى خود را ساکت و آرام گوشه‌اى در حال انجام کارى مثلاً پوشيدن کفش پيدا کرديد. کار بد يا خلافى انجام نمى‌دهد. به‌طور خيلى ساده اين روشى است که به او اطمينان مى‌دهد که در موقعيت آرام و ساکتى که دارد بتواند خودش براى انجام آن کار تلاش کند.

هل دادن و دور کردن شما

وقتى تلاش مى‌کنيد در انجام کارى به او يارى رسانيد (با اين فرض که او کمک شما را نمى‌خواهد)، تنها کارى که مى‌تواند انجام دهد هل دادن و دورساختن شما به‌منظور رد کمک شما است. ممکن است نتواند بگويد که کمک شما را نمى‌خواهد، اما اين حالت خاص روش غيرکلامى براى بيان اين احساس مى‌باشد.

اصرار بر اتمام يک فعاليت

مدت زمان تمرکز کودک نوپا خيلى طولانى نيست، به‌همين علت بسيار سريع از يک فعاليت به فعاليتى ديگر جلب مى‌شود. با اين حال تمايل رسيدن به يک هدف بدون يک اغلب منجر به اصرار در انجام يک فعاليت، طولانى‌تر از حد معمول مى‌گردد. استقلال‌خواهى به تمرکز شدت مى‌بخشد.

بيان چهره‌اى

در مواقعى که به‌سختى مشغول کار دلخواه خود مى‌باشد، چهره‌ٔ او احتمالاً داراى ظاهرى ثابت، حتى گاهى اوقات خشک و بدون حالت خواهد بود. نياز به تکميل کار باعث مى‌شود تمام توجه خود را متمرکز کند، که باعث افزايش حالت خشکى و جديت در چهرهٔ او مى‌گردد.

گريه

به‌خاطر داشته باشيد که فرزند شما هنوز يک کودک نوپا است و در اين سن اشک‌ها خيلى سريع روان خواهد شد و براى راه انداختن گريه عامل خيلى بزرگى لازم نيست. اين حقيقت که مى‌خواهد خود او کارهاى خود را انجام دهد به اين معنى نيست که مى‌تواند هر بار اين جاه‌طلبى را درک کند. ممکن است در نتيجهٔ عدم موفقيت، گريه و خشمگين شدن از خود به‌وجود آيد.